Brist på äldreboenden i varannan kommun

I uppemot hälften av landets kommuner råder nu brist på äldre- och demensboenden. Det visar Boverkets årliga enkät. Och bristen blir bara värre.

Årets bostadsenkät från Boverket besvarades av 280 av landets 290 kommuner. Resultatet är nedslående. 127 av de svarande kommunerna rapporterar brist på äldre- och demensboenden. Det är en ökning med elva kommuner sedan förra året.

– Om det är så att man inte klarar av att bo kvar hemma då blir det akutplaceringar på korttidsvård men annars så försöker vi klara av det med hemtjänstinsatser. I dag är det framför allt de som är sjuka som får en plats på äldreboende, säger Solweig Eriksson Kurg, sakkunnig vid vård och omsorgsnämnden i Nyköpings kommun, till Sveriges Television.

Fastnar i sina hem
I socialtjänstlagen slås fast att det är kommunernas ansvar att ”inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”. Att så pass många kommuner inte klarar av att göra detta leder till att åtskilliga äldre fastnar i sina hem utan den hjälp samhället egentligen är skyldigt att bistå med.

– Grundproblemet är att det byggs för lite, och att det inte byggs för rätt behov, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna, och fortsätter:
– Ensamhet, hög ålder och omsorgsbehov måste i sig ge rätt till ett anpassat boende. Flera av kommunerna i enkäten säger att de tror sig kunna bygga ikapp inom några år, men många med stora behov kan förstås inte vänta så länge.

71 procent av kommunerna som svarat på Boverkets enkät bedömer att behovet av särskilt boende för äldre kommer att vara täckt först om fem år.

Behövs 640 000 bostäder
Allt som allt bor i dag 94 procent av Sveriges befolkning i kommuner som har underskott på bostäder, enligt en tidigare rapport från Boverket från i juni i år. Där slås också fast att det kommer att behövas totalt 640 000 nya bostäder i Sverige fram till år 2027.

Text Rikard Johansson Foto Istockphoto