Cellprov blir gratis men bara till 64 år

Avgiften för att lämna cellprov som ska förebygga livmoderhalscancer slopas i hela landet efter en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. Men avgiftsbefrielsen gäller bara kvinnor till 64 år. Därmed utestängs äldre kvinnor.

– När cellprovet och screeningen nu blir avgiftsfri hoppas vi att fler kvinnor deltar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.
Gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer erbjuds med tre till sju års intervall, beroende på ålder, till de cirka 2,6 miljoner kvinnor i Sverige som är i åldern 23-64 år. I vissa landsting är provtagningen redan gratis medan det i andra kostar upp till 200 kr.

Men de som dör i livmoderhalscancer är 65 år och äldre, visar statistik över dödsorsak från Socialstyrelsen. Och av dem som drabbas har en fjärdedel fyllt 65 år.
Även mammografin har en åldersgräns, där får alla kvinnor en avgiftsfri undersökning till och med 74 års ålder.

En anledning till att det finns en åldersgräns är att Socialstyrelsen inte rekommenderar detta med anledning av det finnas tillräckligt med forskning som stöder nyttan med screening för kvinnor som har fyllt 65 år.

SKPF Pensionärernas förbundsordförande blir upprörd över det hon anser vara en diskriminering av äldre kvinnor.
– Nu händer det igen, och min fråga kommer automatiskt. Är inte kvinnor över 65 värda att satsa på? Jag blir upprörd över dessa åldersgränser! Den resurs som kvinnor över 65 år är för samhället måste tillvaratas och framförallt uppvärderas. Vårt mål är att det inte ska finnas någon åldersbegränsning när det gäller cellprover och screening.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphotos