En tidigare förväntad höjning av inkomstpensionen har på grund av coronakrisen plötsligt raderats ut och hamnat på minus.

Coronakrisen blottar pensionssystemets brister

– Vi behöver ett pensionssystem som håller ihop och kan ge trygghet även i otrygga tider.
Det skriver SKPF pensionärernas vice förbundsordförande Liza Di Paolo-Sandberg i ett uttalande om coronakrisen och den stundande sänkningen av inkomstpensionen.

Läs hela inlägget här

Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten kommer inkomstpensionen att sjunka nästa år. En förväntad höjning har nu hamnat på minus. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar kommer den som har 12 000 kronor i inkomstpension få 180 kronor mindre i månaden från och med 2021.
För SKPF pensionärerna som organiserar många pensionärer med låga inkomster är det för dessa medlemmar en bister erfarenhet att hundralappar kan vara det som får en månad att gå ihop. Eller att inte gå ihop.

Coronakrisen visar på inkomstpensionens inbyggda brister. Pensionssystemet är underfinansierat och för konjunkturkänsligt. menar förbundet.
SKPF pensionärerna anser att systemet behöver reformeras från grunden.
– Till att börja med måste inbetalningarna till systemet öka och balanseringen tas bort. Premiepensionen, som är allra känsligast för svängningarna på börsen i kristider som dessa, bör också avvecklas. Systemet måste bli mer överskådligt och pålitligt, påpekar Liza Di Paolo Sandberg i ett debattinägget.

– Ingen av oss 1,6 miljoner svenskar i riskgruppen 70+ lär har några illusioner om att kunna gå opåverkade genom krisen. Vår hälsa såväl som ekonomi kommer att drabbas på ett eller annat sätt. Inget system i världen skulle kunna skydda oss från detta.
– Men samtidigt finns det ingen anledning att någon ska behöva drabbas hårdare än nödvändigt på grund av uppenbara strukturfel, vare sig dessa återfinns i omsorgsapparaten eller i samhället i övrigt. Det är tvärtom vår skyldighet att så fort krisen är över åtgärda sådana brister så att vi står bättre rustade nästa gång, fortsätter hon.
– Ett sådant strukturfel är, ännu drygt tjugo år efter dess införande, pensionssystemet. Det har lappats och lagats i omgångar utan att i grunden ha blivit särskilt mycket bättre på att klara av sin mest basala uppgift: Att generera pensioner som går att leva på. Det räcker med lappande och lagande nu.
– Vi behöver ett system som håller ihop och som kan ge trygghet även i otrygga tider.
– Låt oss fixa det innan nästa kris.

Ytterligare kritik kommer från Jöran Rubensson, tidigare ordförande i pensionärsorganisationen SPRF som 2016 gick samman med SKPF pensionärerna.
Pandemin behöver inte hota pensionerna

Foto iStockphoto