Smittan ökar på landets äldreboenden, men signalerna man får vittnar om mildare sjukdom.

Covidsmitta ökar inom äldreomsorgen

Under hösten var smittspridningen inom hemtjänsten och hos personer på särskilt boende, säbo, låg. Men i takt med att smittan nu ökar i samhället har antalet smittade även ökat bland de äldre.

Vecka 51 hade man 53 bekräftade fall av covid-19 inom säbo, visar siffror från Socialstyrelsen. Den siffran steg till 242 fall under vecka 52 och ökade ytterligare till 528 nya fall vecka 1.
 – Det är en väldigt stor ökning. Vi är ungefär på samma antal fall som vecka tre i början av 2021 när vi precis hade börjat vaccinera, säger Michaela Prochazka,samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, till Dagens Medicin,. 

Oroas av utvecklingen
Hon ser med oro på utvecklingen med ett ökat antal fall av smitta både inom hemtjänsten och på säbo. Inom hemtjänsten konstaterades vecka 1 över 500 fall.
– 555 fall är en stor ökning på bara två, tre veckor, säger hon och uppger att antalet bekräftade fall under julveckan var 109.

Ser mildare sjukdom
Hur sjuka de som smittas blir har Socialstyrelsen inte någon heltäckande bild av, men signalerna man får vittnar om mildare sjukdom. I nuläget ser man däremot ingen större ökning av antalet avlidna.
– De som blir smittade på äldreboenden och som har fått dos tre blir inte lika sjuka. Men man ska komma ihåg att det är väldigt individuellt. De personer som bor på äldreboenden har många gånger flera sjukdomar och är väldigt svaga och även en vanlig förkylning kan bli farlig för dem. 

Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, räknar med en ökad smitta på landets äldreboenden den närmaste tiden. Det stora orosmolnet är bemanningssituationen inom äldreomsorgen när personal smittas av covid-19. Även pågående influensa och andra virus ställer till det.

 • Covidsmitta inom äldreomsorgen
  Smittan inom äldreomsorgen i Sverige har ökat de senaste veckorna.
  Sedan pandemins start till och med den 10 januari 2022 har 16 388 fall av covid-19 bekräftats hos personer med hemtjänst (70 år eller äldre).
  Hos personer som bor på särskilt boende är den siffran 18 299 fall till och med den 10 januari, enligt Socialstyrelsens siffror.
  Bland dem med hemtjänst har 3 699 personer (70 år eller äldre) med covid-19 avlidit sedan pandemin inleddes. Bland personer på boenden har 5 798 personer avlidit med covid-19.
  Källa: Socialstyrelsen

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto