I en ny rapport från Alecta medger man att det finns fattigpensionärer, men att dessa är i undantag. I stället pekar man på att de flesta pensionärer har en hygglig inkomst.

Dagens pensionärer har mer pengar i plånboken än tidigare generationer

Dagens pensionärer har mer pengar att röra sig med än tidigare generationers pensionärer, visar en ny rapport från tjänstepensionsföretaget Alecta.

I rapporten har man studerat verkliga inkomster för tre miljoner svenskar i åldrarna 55-85 år. Den visar att en pensionär i dag i snitt har 75 procent av sin slutlön i pension.
Rapporten förnekar inte att det finns fattigpensionärer, men man menar att dessa är i undantag. I stället pekar man på att de flesta pensionärer har en hygglig inkomst. 

Bättre ekonomi för varje årskull
Enligt undersökning har enkonomin för pensionärer förbättrats årskull för årskull. En 66-åring i dag har 72 000 kronor mer om året att röra sig med, efter skatt, jämfört med en 66-åring för tolv år sedan. Och en 69-åring har 46 000 kronor mer att röra sig med en en 69-åring för nio år sedan. Beräkningarna är gjorda på medianinkomst och omräknat med hänsyn till inflation. 

Enligt Alectas pensionsekonom Staffan Ström kan man inte titta på pensionärer som en homogen grupp. Det finns de som har det väsentligt bättre än andra och de som har det väsentligt sämre, enligt honom.
– Det är stor skillnad om vi talar om en 90-årig änka, som inte arbetat jämfört med nyligen pensionerade som kommer från ett mer jämställt yrkesliv, säger Staffan Ström i en artikel i SvD. 

Bättre även för dem med låge inkomster
För den grupp som har de lägsta inkomsterna visar studien att ekonomin som pensionär blivit något bättre än hur samma personer hade det åren före pensionen.
Enligt rapporten har var femte pensionär fått det bättre av att gå i pension. Det beror på de grundskydd som finns för pensionärer, garantipension och bostadstillägg, som ger mer än de ekonomiska skydd som går att ta del av före pensionen. 

Att pensionärernas inkomster har förbätrats beror bland annat på att många som går i pension i dag har orkat jobba fram till pensioneringstidpunkten och att många fortsätter att jobba.

 • 75 procent av slutlön i pension
  Enligt Alectas rapport har dagens pensionärer i snitt 75 procent av den inkomst de hade vid 62 års ålder.
  En 66-åring har i dag 72 000 kronor mer om året, efter skatt, att röra sig med än en 66-åring för tolv år sedan.
  En 69-åring har  dag 46 000 kronor mer att röra sig med, än en 69-åring för nio år sedan.
  Den femtedel som hade lägst inkomster vid 62 års ålder har tio år senare 10-20 procent högre inkomst.
  Andelen fattiga i åldersgruppen 65-79 år är 12 procent. Det är en högre andel än i åldersgruppen 50-64 år men lägre än i åldersgrupperna 20-29 och 30-49.
  Siffrorna bygger på analyser av inkomststatistik från Statistiska centralbyrån för tre miljoner svenskar i åldrarna 55-85 år.
  Källa: Alecta

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto