Fall- och halkolyckor är ett av Sveriges största men kanske minst uppmärksammade folkhälso- och samhällsproblem.

Dags att på allvar skydda äldre mot fallolyckor

Fall- och halkolyckor är ett av Sveriges största men kanske minst uppmärksammade folkhälsoproblem. Debattören Jöran Rubensson uppmanar i en debattartikel i Aftonbladet den 25 november Sveriges politiker att ta sitt ansvar, och på allvar arbeta för att skydda äldre mot fallolyckor. ”2022 måste bli året då riksdagen inte bara formulerar utan också prioriterar en nollvision för fallolyckor”, skriver han.

Jöran Rubensson

I sin debattartikel jämför han arbetet som utförts för att minska antalet dödsfall i trafiken, som har varit framgångsrik. Förra året, 2020, uppnåddes etappmålet om högst 220 omkomna i trafiken.

Han är mycket kritisk till att politikerna inte tar samma grepp om fallolyckor som varje år skördar drygt 1 000 dödsfall, de flesta kvinnor.
– När det gäller fallolyckor finns ingen motsvarande kraftsamling, inte heller någon aktör som har det övergripande ansvaret. Och resultatet är nedslående. Antalet olyckor ökar, trots regeringens halvhjärtade löfte 2016 om att halvera antalet fallolyckor, skriver Jöran Rubensson i debattartikeln.

Jöran Rubensson är fd förbundsordförande i pensionärsorganisationen SPRF.

Läs hela artikeln här.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto