Detta vill SKPF pensionärerna i valet 2018

Nu finns SKPF Pensionärernas politiska plattform för 2018 att beställa från kansliet. Där presenterar förbundet sina prioriterade äldrefrågor. Här följer en sammanfattning av frågorna:

Pensionärsskatten
I Sverige betalar många pensionärer fortfarande högre inkomstskatt än löntagarna. Det bidrar till att gapet mellan sista lön och första pension, som redan är för stort, blir ännu större. Pension ska beskattas på samma sätt som andra inkomster!

Pensionssystemet
Pensionspengarna räcker inte till och om inget görs kan vi räkna med stadigt försämrade pensioner i framtiden. Det behövs mer pengar i systemet. Hela pensionssystemet måste ses över!

Sjukersättningen
Sjukersättningen ska räknas upp med lönerna och beskattas på samma sätt som andra inkomster!

Jämställda pensioner
I dagens Sverige tar kvinnans genomsnittliga pension slut 16:45 om mannens räcker hela dygnet. Arbetet för ekonomisk jämställdhet får inte ta slut vid 65 års ålder!

Valfrihet i äldreomsorgen
Vi vill ha valfrihet inom äldreomsorgen och äldrevården. Med det menar vi att alla utifrån sina egna personliga behov ska få välja vilket innehåll de vill ha i omsorgen. Kvalitet och bemanning inom omsorgen och ett bra anpassat boende är grundläggande krav oavsett utförare!

Ökade resurser till äldreomsorgen!
Som pensionärer måste vi kunna lita på att äldreomsorgen har den personal och de resurser som krävs för att ge oss den vård och omsorg som vi behöver. Satsa på välfärdsjobben med bättre löner, arbetsvillkor och kompetensutveckling!

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson