I texten hittar du filmer som tar upp möjligheter med e-legitimation. De är till för dig som är nyfiken på det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Dina möjligheter ökar med e-legitimation

Hanteringen av kontanter har minskat dramatiskt snabbt i vårt land. Vi är i dag det land i världen som har lägst andel kontantmängd i cirkulation i förhållande till bruttonationalprodukten – BNP. Enligt Riksbankens undersökning ”Svenska folkets betalningsvanor 2019”, använder endast 13 procent kontanter vid sitt senaste inköp.

Kontanthanteringen är en generationsfråga men det finns också en skillnad mellan stad och landsbygd. Äldre använder oftare kontanter än yngre och på landsbygden är möjligheten att göra kontantuttag sämre samtidigt som behovet av kontanter kan vara större.

Vi behöver tänka efter före
Vi är i dag väldigt beroende av att våra betalkort och andra digitala betaltjänster. Också ur ett krisberedskapsperspektiv kan det finnas skäl att fundera över var vi hamnat. Vad händer när de digitala tjänsterna ligger nere? Om elförsörjningen slås ut är vi sårbara på många sätt, vilket gör att vi definitivt behöver ha en reservplan. Vi behöver tänka efter före.

Ibland springer utvecklingen nästan ifrån oss. Vi har en befolkning som snabbt anpassar sig till nya tekniska lösningar. Men vi måste vi säkerställa att alla i vårt land kan komma ombord på tåget eller åtminstone låta tåget sakta in, så att ingen blir kvar på perrongen.

Här kan du lära dig mer om e-legitiation
Den här filmen tar upp möjligheter med e-legitimation. Filmen är till för dig som är nyfiken på det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Möjligheter med e-legitimation

Här får du veta hur du skaffar e-legitimation, det första steget till att kunna använda digitala betaltjänster.

Att skaffa e-legitimation

Alla i samhället ska ha tillgång till tjänster som du kan använda för att betala med och för att hantera kontanter.

Betaltjänster och tillgänglighet

I takt med den snabba digitaliseringen och minskade användningen av kontanter, har flera alternativ vuxit fram för att utföra enkla och smidiga betalningar via internet. Kontakta din bank om du exempelvis vill ha hjälp med Mobilt Bank-id, internetbank eller swish.

Olika betaltjänster

Filmerna är framtagna av SeniorNet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. Arbetet ingår i projektet Kunskap att välja som finansieras av PTS, Post- och telestyrelsen, som SKPF Pensionärerna samarbetar med.

Läs mer på Länsstyrelsen:

Text Peter Sandberg