En av tre förväntas gå i pension vid 65

De flesta nyblivna pensionärer är nöjda med sitt pensionsbeslut. Oftast har pensionsbeslutet fattats av individen själv eller med hjälp av sin partner. Men trots gällande lagstiftning och diskussioner om höjd att höja pensionsåldern uppfattar många att det finns en förväntan på arbetsplatsen om pension vid 65.

Pensionsmyndighetens undersökning bland nyblivna pensionärer visar att tre av fyra är nöjda med sitt beslut om tidpunkt för pensionering. Bara en av tjugo är missnöjda.
Varannan har fattat sitt pensionsbeslut själv medan en av tre har påverkats av sin partner. Chefen eller arbetsgivaren har påverkat i 8 procent av fallen. Enstaka procent anger att banken, rådgivare, pensionsbolag eller Pensionsmyndigheten har påverkat beslutet.
– Ett syfte med reformeringen av det allmänna pensionssystemet för snart 25 år sedan var att beslutet om vår pension och när vi ska sluta att förvärvsarbeta skulle fattas av oss själva, inte av riksdagen genom lag eller av arbetsmarknadens parter i avtal, det syftet förefaller att ha förverkligats till en del, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Vi förvänta gå vid 65
Samtidigt finns en stark förväntan om pension vid 65. En av tre uttrycker i undersökningen att det på deras arbetsplatser fanns en förväntan att de skulle gå i pension vid 65. Nära en av tio svarar dessutom att de inte fick fortsätta sin anställning efter 65 års ålder för sin arbetsgivare. Av de som gick i pension före 65 svarar 5 procent att de inte fick jobba längre för arbetsgivaren.
– Om det är så att 65 anses vara en förväntad pensionsålder så är det kanske dags att tänka om. Anställda har laglig rätt att arbeta vidare till och med den månad de fyller 67. Som anställd ska du egentligen kunna fortsätta arbeta vidare över din 65-årsdag utan att ens meddela arbetsgivaren. Det är bara när du väl bestämt dig för att gå i pension som du måste komma ihåg att säga upp dig i tid, oavsett om det är vid 61, 65 eller 67, säger Ann-Christine Meyerhöffer som är marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.
– Ofta verkar frågan om pensionsplaner komma från arbetsgivaren. Det här påverkar antagligen medarbetares beslut att gå i pension vid 65 även om den velat arbeta längre, säger Ann-Christine Meyerhöffer.

Många önskar större flexibilitet
– Vår undersökning visar också att många säger att de gärna skulle ha jobbat längre om de hade haft bättre arbetsvillkor och mer flexibilitet i arbetslivets slut. Jag tror att både arbetsgivare, anställda och samhället skulle kunna dra nytta av en mjukare pensionering. Drygt en av tio angav hälsoskäl som anledning till pension vilket kanske kan mildras med att till exempel arbeta mindre, ha flexibla arbetstider, längre semester och mindre slitsamma arbetsuppgifter, säger Ann-Christine Meyerhöffer.
Knappt en tredjedel av de nyblivna pensionärerna svarar att de hade möjlighet att arbeta så många timmar i veckan som de ville. Fyra av tio svarar att arbetstiden var flexibel på deras arbetsplats innan de gick i pension och närmare en tredjedel av de nyblivna pensionärerna uppger att de senaste årens arbete hade en negativ effekt på deras hälsa.

Fakta om undersökningen
Kantar Sifo har genomfört undersökningen på uppdrag av Pensionsmyndigheten bland personer som börjat ta ut full inkomstpension under de senaste 2-14 månaderna. Undersökningen genomfördes via postalt utskick med möjlighet att svara via

 

Foto iStockphoto