Individer som vaccinerats efter att de haft covid-19 och har utvecklat antikroppar, tycks få ett bra skydd efter bara en vaccindos.

En dos vaccin räcker om man har antikroppar

Individer som vaccinerats efter att de haft covid-19 och har utvecklat antikroppar, tycks få ett bra skydd efter bara en vaccindos enligt två observationsstudier som publiceras i den engelska medisintidskriften The Lancet.

– Det här är egentligen förväntade resultat från ett immunologiskt perspektiv men som nu visas med studiedata. Det är väldigt positiva resultat, säger Karin Loré, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet till Dagens Medicin.
Forskarna såg att den första vaccindosen hos tidigare icke-infekterade personer gav ungefär samma antikroppsnivåer som fanns hos personer som tidigare haft covid-19. Jämförelsen gjordes mellan 19 och 29 dagar efter första dosen.
När de som haft infektion fått sin första dos så ökade deras antikroppsnivåer mer än 140 gånger.

Kan räcka med en dos vaccin
I den andra studien ingick data från 72 hälso- och sjukvårdsarbetare som även de fått en dos av Pfizer Biontech-vaccinet. Av dessa hade en tredjedel tidigare bekräftat infektion. Resultaten var liknande och visade på högre nivåer av antikroppar efter vaccination bland de som haft infektionen än de som inte haft det.
Det här innebär enligt Karin Loré att de som haft covid-19, troligen inte behöver en andra dos, vilket skulle kunna spara många vaccindoser. Det finns, menar hon, ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda med andra vacciner än det som studerats i de aktuella studierna.

Flera länder ger en dos till tillfrisknade
I bland annat Frankrike och Spanien rekommenderas endast en dos till de som redan haft infektion.
Hittills har EU godkänt vaccin mot covid-19 från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna och Astra Zeneca, vilka alla ges i två doser.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto