Statsminister Stefan Löfven, höll med om att förslaget om att sänka pensionsåldern för personer med särskilt tunga arbeten var intressant.

Ett slag för en pensionspolitik som passar utarbetade äldre

Vid ett möte mellan Pensionärskommittén och statsminister Stefan Löfven, S, passade SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg på att lyfta frågan om insatser för förbundets medlemmar som inte orkar arbeta fram till en höjd pensionsålder på 67 år.
Vid mötet svarade statsministern och socialminister Lena Hallengren på frågor hur pensionssystemet och äldreomsorgen ska finansieras i framtiden.

– Vi behöver en klassdimension i pensionspolitiken, sade SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg på mötet med statsminister Stefan Löfven och de övriga pensionärsorganisationernas ordföranden.

Tunga jobb leder till förtida pension
Tunga, slitsamma yrken tvingar många att gå i pension i förtid eller sjukskriva sig. Den genomsnittliga pensionsåldern för dem som arbetar inom kommunalsektor är 64 år. Längre än så är det inte många som orkar jobba i dessa yrkesgrupper, visar genomgångar som fackförbundet Kommunal och SKPF Pensionärerna har gjort. När pensionsåldern framöver kommer att fortsätta höjas – förslaget är 69 år –  blir det ännu svårare för de i lågavlönade med tunga yrken att kvalificera sig för en vettig pension.

Regeringen tittar på förslaget
SKPF Pensionärerna, som representerar cirka 170 000 pensionärer från i första hand kommunalsektorn, menar att det behövs en klassdimension i pensionspolitiken. Liza di Paolo-Sandberg frågade statsministern, vid pensionskommitténs möte, hur han ser på den lösning som den danska regeringen har föreslagit, där arbetare i tunga yrken kan få gå tidigare i pension.

Statsminister Stefan Löfven hänvisade till den utredning som för närvarande tittar på det danska exemplet och ville inte föregå utredningen, men höll med om att det är ett intressant förslag.

Vid mötet meddelade statsministern också att det sista steget för att ta bort den särskilda pensionärsskatten ska genomföras och att den ska vara helt borta 1 januari 2023.
En följd av att jobbskatteavdrag infördes är att pension och löneinkomst beskattas olika. Regeringen har sedan tidigare sänkt skatten för de över 65 år i flera steg för att minska skillnaden i beskattning.

  • Fakta – Det danska förslaget
    Den danska pensionsreformen ”Ny rätt till förtidspensionering – en värdig pension för alla” ger arbetare med lång tid i arbetslivet rätt att gå i fullvärdig pension i förtid.
    Reformen var de danska Socialdemokraternas främsta vallöfte.
    Reformen innebär att de som gått in i arbetslivet 17–19 år gamla kommer att kvalificera sig för att gå 2–3 år tidigare än den vanliga pensionären, som är 67 år när reformen träder i kraft 2022.

Text Rikard Johansson/Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet