Ett samtal kan lindra oro och ångest

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuds eller stöd på telefon. Det kostar ingenting och man behöver inte berätta vem man är om man inte vill. Några exempel på stöd och telefonjourer man kan kontakta följer endan.

Röda Korsets stödtelefon
Hit kan man vända sig med sina tankar och sin oro och få stöd till hantera situationer. De som svarar i Röda Korsets stödtelefon har utbildning i psykologisk första hjälpen och följer löpande utvecklingen av covid-19. Röda Korset är en organisation med stor erfarenhet av att möta människor som behöver stöd.
Telefon: 0771 900 800
Måndag till fredag mellan 12.00-16.00
Mer information finns på rodakorset.se.

Äldrelinjen
Är till för personer som är 65 år och äldre och måste medmänskligt stöd. De har utökat sina öppettider på grund av utbrottet av covid-19. Äldrelinjen driver av den ideella föreningen Mind. De som svarar är utbildade och erfarna volontärer.
Telefon: 020-22 22 33
Måndag till fredag 8.00-19.00
Helger 10.00-16.00
Mer information finns på mind.se 

Coronaluren
Coronaluren är ett ideellt initiativ som kan stödsamtal. Det går bra att vara anonym när man ringer.
Telefon: 010-344 04 02. 

Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.Det går också att mejla eller chatta. Mer information finns på svenska kyrkan.se/jourhavandeprast. 

Telefonlinje Jourhavande själavårdare, Frälsningsarmén
Frälsningsarméns telefonlinje Jourhavande själavårdare öppnar runt 20 april. De som svarar har tystnadsplikt och man väljer vad man vill prata om. Man måste inte vara troende.
Telefon: 020-15 15 13 (18-22 varje kväll) 

Självmordslinjen, Mind
Självmordslinjen finns för att lyssna på dig. De ger stöd, hopp och motivation till att vilja leva och / eller söka hjälp.
Telefon: 90101 (varje dag 06-24)