Gemensam röst för bättre pensionärsråd, tycker Monica Blomberg, RPG, Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna, Christina Tallberg, PRO och Eva Eriksson, SPF Seniorerna

Ett slag för gemensam röst i pensionärsråden

”Det här kan leda till nåt.” Det var det spontana utropet från pensionärsorganisationernas fyra förbundsordföranden, som ställde upp på Sörmlandsdistriktens samling för ett bättre arbete i regionala pensionärsrådet, RPR.

Nyckelorden blev samverkan, förberedelser, in i processen tidigt, uthållighet och uppföljning. Regionstyrelsens ordförande, ett regionråd, ordförande i RPR och regionens informationsdirektör medverkade första dagen och fick ta del av både synpunkter och krav på förbättringar och fick tillfälle att lämna både sakupplysningar och svar på frågor.

Vi fyra pensionärsorganisationer i Sörmland stod tillsammans som arrangör. Samtliga ordförandena kom, vilket uppskattades mycket av både våra cirka 25 ledamöter i pensionärsrådet och distriktsordförandena på plats i Malmköping. Monica Blomberg, RPG, Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna, Christina Tallberg, PRO och Eva Eriksson, SPF Seniorerna. 

Att tala med en röst i stället för fyra olika stämmor har blivit ledstjärna för våra ansträngningar i Sörmlandsdistriktet. Detta var ett första steg på den vägen. Och här la vi grunden i form av gemensam samling med genomgång av uppgifter, förväntningar, möjligheter och nuvarande reglemente. En skrivelse till regionstyrelsen om vår vilja att fördjupa vårt engagemang i RPR och bidra med vår kompetens och vår samlade erfarenhet med en framställan om närmare diskussioner om detta hade föregått detta tvådagarsmöte.  

Liza i Paolo-Sandberg och hennes kollegor manade oss att hålla i och hålla ut i de viktiga frågorna i pensionärsråden. De menade också att erfarenheterna av gemensamt uppträdande på nationellt plan är så goda att vi bör tillämpa det på alla nivåer i viktiga samhällsfrågor som rör pensionärer. 

− När beslut ska fattas så ska alla sakskäl finnas med i underlaget och när det gäller äldrefrågor så är det vi som får kavla upp ärmarna och se till att så blir fallet, sa Liza i Paolo-Sandberg.

Text Leif Kindblom Foto Leif Kindblom