Fler dricker mer efter pensionen

Alkoholkonsumtionen ökar bland de som gått i pension, visar flera undersökningar som Socialstyrelsen presenterat. Allt fler äldre dör också som följd av den ökade alkoholkonsumtionen.

Socialstyrelsens årliga undersökning visar att andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar. Det gäller främst kvinnor.
Det är också allt fler äldre som dör till följd av sitt drickande. En utveckling som följer den i andra västländer.

En som verkligen har märkt att människor dricker mer när de går i pension är Anders Hammarberg, läkare, alkoholforskare och legitimerad psykoterapeut.
Anders Hammarberg arbetar på en beroendemottagning i Stockholm som hjälper människor att själva komma fram till hur de ska ändra på sina alkoholvanor.

Fler kvinnor dricker
– Många som söker sig hit har vad man skulle kunna kalla en riskkonsumtion, nio standardglas i veckan för kvinnor och 14 för män som är de svenska riktlinjerna för riskkonsumtion. Och många dricker alltså mer än så. När vi öppnade här trodde vi att vi skulle nå en yngre grupp men den faktiska medelåldern på de som kommer hit är högre än den vi tänkte oss från början, säger Anders Hammarberg.
Från 2006 till 2015 fördubblades antalet kvinnor mellan 65 och 84 år som fick vård som en följd av sina alkoholvanor. 2015 dog också över 1 000 äldre till följd av missbruk. En ökning med över 40 procent jämfört med 2001, enligt Socialstyrelsen.

Många som söker sig hit har en riskkonsumtion.

Varför drickandet ökar bland äldre vet man inte riktigt men attityden till alkohol är mer tillåtande i samhället idag, enligt Anders Hammarberg.
– I många fall har de äldre dessutom det gott ställt och har råd. Så har de med sig en erfarenhet från ungdomsåren då det kanske var mer accepterat med drickande och rökande och då kanske man tar med sig det när man går i pension.

Inga åsikter om folks val
Lite till mans kan man ju undra varför inte människor som slitit ett helt liv inte ska kunna släppa loss efter alla år som nyttiga samhällsmedborgare.
– Jag har absolut inga åsikter om hur folk väljer att göra med sina liv, säger Anders Hammarberg. Jag vill hjälpa folk när de tycker att alkohol ställer till med problem.
Och det som inte är så känt är att samma mängd alkohol gör mer skada ju äldre man blir eftersom muskelmassan i kroppen minskar och koncentrationen av alkohol därför blir högre.

Alkoholen är dessutom känd för att bland annat förvärra sjukdomar i hjärta och kärl, samt öka depression och ångest.
Skulle vi upptäcka att någon av våra äldre närstående dricker för mycket, tycker Anders Hammarberg att vi ska ta upp det med dem.
– Men försök att vänta med att ta upp det till ett annat tillfälle än då drickandet pågår. Det brukar vara ett bra tips.

Text Peter Sandberg Foto iStockphotos