Ålderismen leder till diskriminering av människor inom samhällets alla sektorer, menar debattörerna.

För lite görs mot åldersdiskriminering

Trots lag mot åldersdiskriminering behandlas äldre fortfarande nedlåtande och kränkande. Det är dags att ta tag i denna problematik, anser Barbro Westerholm, L, Thomas Hammarberg, S, och de fyra pensionärsorganisationerna, bland andra Berit Bölander, SKPF pensionärerna.

Dessa menar i sin debattartikel i Dagens samhälle den 2 juli att man genast ska ta till sig och följa de åtgärder som den senaste statlig utredning föreslog. Utredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv menade att det krävdes en anpassning av arbetsmiljön för att äldre ska kunna arbeta längre. En av de viktigaste åtgärderna var att motverka arbetsgivares, fackliga organisationers och arbetskamraters diskriminerande syn på äldre.

Debattörerna föreslår ytterliga åtgärder:
För att minska åldersdiskriminering krävs politiska prioriteringar, arbetsmiljön måste anpassas så att äldre orkar och vill arbeta längre. Uppmuntra småföretagare då det visar sig att  många äldre är villiga att starta eget, öka representationen i beslutade församlingar bland annat i riksdagen.

Läs hela debattartikeln i Dagens samhälle

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto