Försäkringsnyheter

Den nya försäkringen, som heter ”Gruppliv 60+”, är nu aktiv och kan från den första februari tecknas hos Folksam. En grupplivförsäkring är enkelt uttryckt ett efterlevandeskydd. Under arbetslivet är den här typen av försäkringar oftast inbakade i kollektivavtalet eller en del av medlemskapet i ett fackförbund. Vid pensioneringen försvinner den trygg­heten, vilket vi nu är glada att kunna rätta till.

Försäkringen är tillgänglig för dig som är medlem i SKPF Pensionärerna och som ännu inte har fyllt 71. Det går att vara försäkrad fram till och med den månad som du som är medlem fyller 85 år. Observera att även en medförsäkrad partner kan teckna ”Gruppliv 60+”, då enligt samma åldersregler.

Det finns två försäkringsbelopp på 40 000 respektive 80 000 kronor att välja mellan. Det är alltså det beloppet som utfaller till efterlevande. Kostnaden för försäkringen beror dels på vilket av de två beloppen som väljs, dels på hur gammal den försäkrade är. Se tabellen här intill.

Värt att notera är att det belopp som utfaller minskar med fem procent om året efter 76 års ålder.

Som alltid är det Folksam du ska kontakta för alla frågor som rör försäkringar. Ring dem på 0771-950 950 eller använd Folksams hemsida för SKPF-medlemmar.

Läs hela artikeln i det aktuella numret av Här&Nu på sidan 21.

Text Markus Dahlberg

Senaste artiklarna