Forskare: Ge stöd till funktionshindrade även efter 65

I en video som publicerats på Youtube lobbar Socialhögskolan för att även äldre efter fyllda 65 ska kunna få tillgång till stöd enligt LSS. I dag kan den som drabbas av en funktionsnedsättning få detta beviljat innan de fyllt 65 år och då också behålla stödet efter 65 års ålder. Den som däremot drabbas av en skada efter fyllda 65 kan inte få något stöd enligt LSS.

Den svenska funktionshinderpolitikens mål är att samhället ska ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att ”leva som andra”. Det målet gäller emellertid inte för den som fyllt 65 år. Filmen som Socialhögskolan har producerat, visar att äldre som har omfattande funktionsnedsättningar också skulle kunna leva ett liv som andra pensionärer – om de fick ett tillräckligt bra stöd.
Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslaget större flexibilitet för personer med stora behov i nytt LSS-förslag. I förslaget ingår dock inga planer på förändringar av åldersgränserna enligt Jens Petersen, pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren

Forskaren Håkan Jönson säger i videon att det både är orättvist och diskriminerande att äldre personer, bara för att de fyller 65, inte har rätt till personligt stöd enligt LSS.
– Vi föreslår både förändring i LSS och i Socialtjänstlagen, där vi menar att det behövs någon form av mål för antal personer som äldre personer får insatser av. Att få hjälp av 30 personer på två veckor är inte förenligt med detta mål, till exempel, säger Tove Harnett, en av forskarna i projektet vid Lunds universitet.
Filmen är en del i ett pågående forskningsprojekt om rättvisa och diskriminering vid Socialhögskolan Lunds universitet. Ansvariga forskare: Håkan Jönson och Tove Harnett

 • Forskarnas krav på förändringar:
  -Att LSS uppdateras så att personer i 65 till och med 79 års ålder ska kunna beviljas personlig assistans enligt LSS så att de kan leva som andra pensionärer.
  -Att hemtjänsten och andra insatser till äldre har som mål att göra det möjligt att leva ett normalt liv – som andra pensionärer.
 • Assistanslagstiftningen
  1994 Assistansreformen införs. Personer som är 65 år eller äldre kan inte ha personlig assistans.
  2001 Assistansreformen reformeras. Personer som beviljas assistans kan behålla den efter 65 års ålder. Men personer vars behov inträffar efter fyllda 65 år kan inte beviljas assistans.
  Krav Assistansreformen reformeras igen. Personer vars behov uppstår innan fyllda 80 år kan beviljas personlig assistans.

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad

Se videon här