Första steget mot ett tryggare fondtorg

Från och med den 1 november 2018 kommer Pensionsmyndigheten att ställa högre krav på de fondbolag som vill finnas på premiepensionens fondtorg. Alla fondbolag som klarar de nya kraven kommer att få underteckna nya avtal. På så sätt ska man skapa ett bättre och tryggare fondtorg för pensionsspararna.

Det är ett riksdagsbeslut med flera lagändringar som syftar till att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. De nya reglerna innebär bland annat att en fondförvaltare måste ansöka hos Pensionsmyndigheten för att teckna ett fondavtal. De måste också uppfylla nya krav för att få vara med inom premiepensionens fondtorg.

Fonder kan avregistreras
Fonder som inte ansöker på nytt och/eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018.
– För pensionsspararna ska detta att öka tryggheten på premiepensionens fondtorg. De nya kraven kommer att ställas på de fonder som ansöker om att vara med när det nya regelverket börjar gälla den 1 november i år, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

AP Såfan ickevalsfond
Pensionssparare behöver inte vidta någon åtgärd med anledning utav detta utan det är först under nästa år som det kan det bli aktuellt att byta fonder, om någon fond skulle avregistreras på grund av att fonden inte uppfyller de nya kraven.
Om man som pensionssparare inte gör några nya fondval i ett sådant läge så kommer kapitalet att placeras i det statliga ickevalsalternativet, AP7 Såfan.
Från och med den 1 juli 2018 kommer det att bli krav på egenhändig underskrift vid fondbyte samt förbud mot telefonförsäljning.

De nya kraven för fondbolagen:

  • Ett minsta förvaltat kapital per fond utanför premiepensionen
  • Krav på verksamhetshistorik för fondförvaltaren
  • Relevant och sammanhållen avkastningshistorik för en fond
  • Miniminivå för hållbarhetsarbete i förvaltningen
  • Krav på god sed och lämplighet inom premiepensionen
  • Agerande får inte skada premiepensionssystemet
  • Antal fonder per förvaltare är max 25 fonder

Foto iStockphoto