SKPF Pensionärernas nyvalda styrelse, från vänster: Gunvor Petersson, Ingmar Andersson, Lena Augustsson, Kerstin Billmark, Bengt Lundholm, Gulli-Maj Norén, Lars-Inge Larsson, Karin Liljestrand, Mari-Anne Andersson, Berit Bölander, Solveig Hansson, Ove Johansson, Eleonor Wikman och Liza Di Paolo Sandberg (saknas på bilden: Anneli Eriksson).

Fortsatt förtroende för nygammal styrelse

Vid SKPF Pensionärernas kongress i Norrköping valdes Liza Di Paolo Sandberg från Hudiksvall till vice ordförande i förbundet, en nyinstiftad position. Berit Bölander fick fortsatt förtroende som förbundsordförande, Karin Liljestrand valdes till ny förbundssekreterare och Lars-Inge Larsson återvaldes som förbundskassör. Därmed utökas VU, det verkställande utskottet, med en person.

Kongressen beslutade redan under kongressens första dag att inrätta en ny förtroendepost som vice ordförande. Till den posten valdes Liza Di Paolo Sandberg från Hudiksvall.
Ny i VU blir också Karin Liljestrand från Boden. Karin Liljestrand har suttit en period i förbundsstyrelsen och efterträder nu Annastina Hörnfeldt som förbundssekreterare.

Därmed gick valberedningens förslag till ledamöter i VU igenom, utan att någon av kongressens ledamöter lade in om något annat önskemål. Ny i styrelsen blir också Eleonor Wikman, Västmanland. Valet blev enhälligt.

–Vi kan tillsammans göra ett bra pensionärsförbund ännu bättre. Det är ett jättestort lagarbete och stora frågor som vi har att arbeta med och jag känner stor ödmjukhet inför uppdraget. Vi har mycket att göra, men tillsammans kan vi göra skillnad, sa Berit Bölander när kongressens val av ledamöter till VU hade klubbats.

Sluten omröstning
Däremot blev det sluten omröstning när de övriga elva ledamöterna till styrelsen skulle väljas.
Efter ajournering och rösträkning, visade de 111 röstberättigade, varav 110 röster var giltiga, att valberedningens förslag vunnit gehör.

Till SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse valdes följande ledamöter och representanter från följande distrikt: Lena Augustsson, Stockholm, Ove Johansson, Gävleborg, Mari-Anne Andersson, Östergötland, Gulli-Maj Norén, Västerbotten, Gunvor Petersson, Kronoberg, Kerstin Billmark, Göteborg, Solveig Hansson, Dalarna, Bengt Lundholm, Skåne, Eleonor Wikman, Västmanland, Ingmar Andersson, Västernorrland, Anneli Ericsson, Värmland.

Två nya ansikten
Alla utom Eleonor Wikman och Liza Di Paolo Sandberg ingick redan sedan tidigare i förbundsstyrelsen.

Sluten omröstning blev det också när förbundsrevisorer skulle väljas. Följande två ledamöter valdes av kongressen till revisorer: Lars Aronsson, Kalmar och Irene Hellekant, Göteborg.

Till auktoriserad revisor valdes revisionsbyrån PwC.

Fyra ledamöter lämnar styrelsen: Annastina Hörnfeldt, Jöran Rubensson, JaanEric Lundqvist, Norrbotten, Ingrid Holmgren, Kronoberg.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman