Etikett: Kongress 2017

Eleonor Wikman vill vara lite obekväm

Redan när Eleonor Wikman gick i pension gick hon med i SKPF Pensionärerna. Hon vill att förbundet ska synas mer och att förbundet ska våga vara lite mer obekvämt. Vid kongressen valdes hon till ny styrelseledamot i förbundet.

Livsfarlig sommartradition att stänga vårdplatser

Systemet med att stänga vårdplatser under sommaren är förenat med stora medicinska risker, konstaterar SKPF Pensionärerna i ett uttalande från kongressen i Norrköping. Förbundet kräver att utvecklingen bryts och att bemanningen inom sjukvården och omsorgen sätts att motsvara varje enskilds vårdbehov under hela året.

”Hela pensionssystemet måste ses över!”

– Vi kan i dag konstatera att det är mycket med det nuvarande pensionssystemet som inte fungerar som tänkt. Ett pensionssystem som inte ger pensioner som går att leva på är inget pensionssystem värdigt Sveriges pensionärer, skriver SKPF Pensionärerna i ett pressmeddelande från förbundets kongress i Norrköping.