Fortsatt vaccinering med Astra Zeneca till 65+

Sjukdomstillståndet med blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar ses nu som en ”mycket ovanlig” biverkning till Astra Zenecas covidvaccin.

Fram till den 22 mars hade EUs läkemedelsmyndighet,EMA, undersökt 86 fall av den allvarliga biverkningen, varav 18 dödsfall, bland de drygt 25 miljoner människor som fått vaccinet i Europa. Folkhälsomyndigheten ska nu göra en bedömning av hur uppgifterna om en möjlig koppling mellan vaccinet och blodproppar kan påverka rekommendationerna i Sverige.

– Vi går igenom informationen från Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetsgenomgång. Det vi ska ta reda på är om det finns anledning att ändra de rekommendationer vi har. Medan det arbetet pågår ligger våra rekommendationer fast, säger Sören Andersson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Den nuvarande rekommendationen är att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år eller äldre.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna