Garantipension hotad för pensionärer utomlands

Det är oklart hur garantipensionen i framtiden ska fungera för de pensionärer som bor utomlands. Bakgrunden är en EU-dom som säger att Sverige inte har någon skyldighet att betala ut garantipension till utlandsboende pensionärer.

I december 2017 slog EUs domstol fast att garantipension ska betraktas som en minimiförmån i stället för pensionsförmån. Det innebär att staten inte har någon skyldighet att betala ut en sådan förmån till pensionärer som bor i utlandet.

Domen förändrar i ett slag garantipensionens ställning. Tidigare har reglerna för samordningen av de sociala trygghetssystemen inom EU tolkats så, att om du får garantipension i Sverige kan den inte minskas eller dras in även om du väljer att bosätta dig i ett annat medlemsland. Det har inneburit att garantipension har betalats ut till pensionärer som bor inom EU/EES och Schweiz.

Hårt slag för utlandspensionärer
Över 43 000 människor med garantipension bor i ett EU- eller EES-land. För dem är domen givetvis ett hårt slag. Även de garantipensionärer som har arbetat utanför Sverige och får utländsk pension påverkas.
I början av oktober tillsatte regeringen en utredning ledd av lagman Göran Lundahl. Han ska lämna förslag på hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden.

Lundahl ska både analysera exakt hur EU-domen ska tolkas och föreslå de lagändringar som behövs. Därefter ska den parlamentariska pensionsgruppen, bestående av alla riksdagspartierna utom V och SD, ta frågan vidare.
I väntan på att utredningen ska bli klar har regeringen i samråd med pensionsgruppen skapat en tillfällig lag under 2019 som innebär att garantipension kommer att beviljas som tidigare. Så har också skett under 2018.

Pensionärer har rätt till trygghet
Ytterst är målet att garantipensionärer utomlands ska skyddas – med det är oklart i dag hur det ska ske. Det blir utredningens uppdrag att se över EU-domens konsekvenser, och titta på hur den i praktiken kommer att påverka garantipensionen i framtiden.

– Pensionärer förtjänar trygghet. Syftet med den här utredningen är att skapa tydliga och långsiktigt hållbara regler för garantipensionen. Våra svenska trygghetssystem måste fungera även när det rättsliga läget i vår omvärld ändras, sa socialminister Annika Strandhäll i en skriftlig kommentar när utredningen tillsattes.

Ingen garantipension utanför EU/EES
Om man däremot flyttar till ett land utanför EU/EES och Schweiz har man inte rätt till garantipension, utan den dras in. Garantipensionen är ett bidrag och bekostas genom skattemedel.
Ett undantag är Kanada. Den pensionär med garantipension som bott sammanlagt 20 år i de båda länderna, och minst tre i Sverige, har rätt till garantipension. Anledningen är att Kanada har en liknande regel.

– Men det finns en regel i svensk lagstiftning som innebär att om det finns synnerliga skäl kan man få behålla sin garantipension. Exempelvis om man hälsar på sin familj i Thailand, blir sjuk, hamnar på sjukhus, är ensam, gammal och inte har familj i Sverige, då kan man få behålla sin garantipension, säger pensionsexpert Ann-Sofie Kraft Nilsson vid Pensionsmyndigheten.

 • Fakta Detta är garantipensionen
  Garantipensionen är pensionssystemets grundskydd och ges till pensionärer med låg eller ingen inkomstpension.
  Som mest ger garantipensionen 8 076 kronor i månaden för ensamstående och 7 204 kronor för gifta.
  På inkomstpensioner över 11 650 kronor för ensamstående och 10 326 för gifta, utgår ingen garantipension.
  Den del av den allmänna pensionen som du själv tjänat in till genom arbete, inkomst- premie- och tilläggspension, behåller du även om du flyttar utomlands.
  Källa: Pensionsmyndigheten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto