Så enkelt bygger du en fågelholk

Saknade du fågelkvitter i din närmaste omgivning under vår och försommar? Anledningen kan vara att det är brist på skydd och bra boplatser. Några fågelholkar på tomten kan öka chansen att få njuta av vårens fågelsång och följa arbetet med att mata ungarna flygfärdiga.

– Många fåglar häckar i ihåliga träd eller gamla hackspetshål. Men i moderna produktionsskogar är det ofta ont om bohål. Genom att sätta upp holkar kan man minska bostadsbristen i skogen, säger Didrik Vanhoenacker jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Enligt honom är hösten och vintern den bästa tidpunkt att sätta upp fågelholkar. Då hinner holkarna vädras ut ordentligt, de blir väderbitna och bättre anpassade till naturliga förhållanden, vilket också fåglarna föredrar.

Nya holkar som hängs upp på våren blir sällan bebodda första sommaren, utan fåglarna väljer hellre en äldre holk när de bygger bo och lägger ägg. Holkarna fungerar även som övernattningsutrymmen för fåglar som stannar kvar över vintern.

I naturen kan vi se fåglar bygga bon lite hur som helst, i hussprickor mellan cement och tegel, under tegelpannor och plåttak. Men även om uppfinningsrikedomen, hur våra småfåglar sätter bo, verkar vara oändlig också på trädgårdsmässor och webbsidor, så rekommenderar Didrik Vanhoenacker uteslutande ohyvlat och obehandlat trä.

Viktigt med måtten
– Du kan ta en björkklabbe, urholka, sätta igen för tak och golv och göra ett ingångshål. Låt fantasin flöda. Däremot är metall mindre bra eftersom det kan bli väldigt varmt på sommaren. Men absolut inte tryckimpregnerat trä som ger ifrån sig giftiga substanser, hävdar han.

Även måtten på holken är viktig, beroende på vilken fågel man vill ha. Mindre hål som tre centimeter i diameter lockar svartvit flugsnappare, talgoxe och blåmes, medan större hål med en diameter på fem centimeter attraherar starar, gråsparv och nötväcka.

Småfåglarna är inte bortskämda och några särskilda botekniska lösningar krävs inte, men ett utskjutande och täckande tak är viktigt för alla byggnader och hindrar regn och kyla att tränga in.

– Kyla och fukt är det värsta för fåglarna. Sätt ingångshålet i sydväst då får fåglarna värme och det är bra. Visst kan det bli en kanonvarm sommar och då kan det bli för varmt, men man kan inte få allt optimalt, man får testa lite grand.

Fåglarna rensar boet själva
Bra att tänka på är att vissa arter inte gärna bygger bon för nära varandra, som svartvit flugsnappare som gärna vill ha ett större revir, medan starar som är mer av en flockfågel inte har något emot att bo ganska tätt.

Fåglarna vill gärna titta ut och ha fritt synfält från ingångshålet, men samtidigt är det inte helt fel om det hänger ner lite grenar som ger skugga under vissa perioder på dagen. Det är inte heller nödvändigt att boet rensas, utan det gör fåglarna själva. I bon som byggs i naturliga håligheter aldrig sker någon rensning.

Har man katt sätt en bjällra i halsbandet och håll katten inne när du ser fågelungar på marken, rekommenderar Didrik Vanhoenacker.

Sedan är det bara att njuta när våren kommer.

Ritning: Lars Tiderman

  • Ingångshål för olika fågelarter:
    3 cm: talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartvit flugsnappare och rödstjärt
    5 cm: stare, göktyta, gråsparv, nötväcka, pilfink och sparvuggla
    6 cm: kaja, skogsduva och pärluggla
    14 cm: knipa, storskrak och kattuggla

Text Ullacarin Tiderman Foto Istockphoto