Gott bemötande är viktigare än pengar i äldreomsorgen.

Gott bemötande ger nöjda äldre i omsorgen

Det är ett gott bemötande och inte pengar som tilltalar de äldre som får omsorg, visar ny forskning från Högskolan i Skövde. Ge personalen mer utrymme att utforma omsorg, då får vi god vård och nöjda äldre, menar Ali Kazemi, professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

I sitt forskningsprojekt har han undersökt vad som gör äldre, på äldreboenden och i särskilda boenden, mest nöjda.
– Syftet har varit att ta reda på vad som skapar mest kvalitet för äldreomsorgen i stort. Här är de äldres nöjdhet det enskilt viktigaste parametern att ta hänsyn till, säger han.
I studien har han tittat på resultaten av Öppna jämförelser från Socialstyrelsen samt gjort intervjuer, observationer och enkäter till personal inom hemtjänst och äldreboenden.
Resultatet pekar att man kan behöva rikta om prioriteringarna för att få en äldreomsorg som ger fler nöjda äldre.

Öppna jämförelser otillräckligt
– Öppna jämförelser, som rankar nöjdheten visar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Den rankingen utgår från att mer pengar och budgetmedel i sig ger bättre kvalitet i äldreomsorgen, säger Kazemi.
Men de resultat som hans forskning visar att mer pengar och budgetmedel inte har något samband med nöjdhet.
– Skillnaderna behöver inte alls vara så stora, som Öppna jämförelser ger sken av. Till exempel har Sveriges högst placerade kommun endast ungefär 18 procent fler nöjda äldre än Sveriges lägst placerade kommun.
Forskningen visar i stället att det är andra faktorer som får äldre att må bättre – och som därmed skapar en bättre äldreomsorg.
– Personalens bemötande är allra viktigast. Inte minst genom att de bygger relationer som ger trygghet. Bra relationer med personalen kan också minska känslan av ensamhet bland de äldre.

Den äldre i fokus
Kommuner och myndigheter behöver därför jobba för en god äldreomsorg, bortom nuvarande rankingsystem och mätningar, menar Ali Kazemi.
– En rekommendation till kommuner och myndigheter är att man tonar ned befintligt fokus på rankningar och procentandelar i nöjdhetsmätningarna. De innehåller för mycket osäkerhet och tolkas ofta på fel sätt. I stället borde fokus ligga på att utveckla vården, med den äldre människan i första rummet.

Foto iStockphoto