Så många som 115 000 pensionärer kan gå miste om bostadstillägg för att de inte känner till att de har rätt till det.

Granskning av missade bostadstillägg

Varför når inte bostadstillägget 115 000 äldre som berättigade till det? Varje år redovisar Pensionsmyndigheten ett stort mörkertal äldre som aldrig söker och därför inte får det sociala försäkringsstödet som de har rätt till. Nu ska Riksrevisionen granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten informera om bostadsförmåner till funktionshindrade och pensionärer.

Många personer är berättigade till olika typer av socialförsäkringsstöd, men söker dem aldrig. Orsakerna till mörkertal är flera, man känner inte till det eller så är ansökningen för krånglig.
Nu vill Riksrevisionen veta hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar för att minska mörkertalen.
– Granskningen kommer att fokusera bland annat på hur respektive myndighet arbetar med att försäkra sig om att grupper som kan vara berättigade till en förmån får den information som de behöver, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Fakta granskningen
För att Socialförsäkringarna ska fungera som det är tänk måste de också nå del utsatta grupper som de är riktade till.
Internationell forskning har visat att socioekonomiskt utsatta grupper i större utsträckning än andra inte nås av samhällsinformation, till exempel om socialförsäkringsförmåner.
Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg. Men ytterligare cirka 75 000 kvinnor och 40 000 män skulle få stödet om de ansökte om det. Mörkertalet för äldreförsörjningsstöd till äldre är cirka 25 000, ungefär lika många som mottar stödet.
Enligt Riksrevisionens preliminära beräkningar uppgår mörkertalet för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, som också har rätt till bostadstillägg, till cirka 25 procent.
Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2019.

Visste du det här om bostadstillägg för pensionärer?

  • Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.
  • Cirka 290 000 pensionärer får bostadstillägg idag. Fler kan ha rätt till tillägget, men du måste själv ansöka.
  • Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018).
  • Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.
  • En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.
  • Hur mycket du kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. Du kan själv räkna ut om du kan få något genom vår beräkningshjälp.
  • Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet. Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till exempel om tjänstepensionen upphör eller om du har flyttat och fått en högre bostadskostnad.

Källa: Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna