– Övningarna är inte svåra. Men i början var jag styvare. Nu känner jag mig vigare och har gått ner tre kilo, säger Britt Hansson, 76, till höger på bilden tillsammans med vännen Gun Rasmusson, 77.

Gratis träning ger hälsolyft för äldre

När Eva Klang Vänerklint tog över rodret som socialchef i Hörby kommun 2017 hade hon en tydlig vision: Jobbar man förebyggande inom alla områden – sparar man pengar i slutänden. Därför införde hon gratis träning för alla 75+, en av många åtgärder för att minska ensamhet och förbättra hälsan bland kommunens äldre.

– Det ska vara det goda livet för kommunens äldre, men satsningarna vi gör omfattar kommunens alla medborgare. Det är en insats för folkhälsan, säger Eva Klang Vänerklint.
Målet för verksamheten är att kommunens äldre ska bli så självständiga att de kan träna själva. Men det är inte bara den fysiska hälsan man eftersträvar att förbättra, många av kommunens verksamheter har också startats för att minska ensamhet och isolering.
Det finns en väntjänst, där väntjänstsamordnaren Nina Karlsson arrangerar promenadgrupper, qigong, vänskapscafé och stickcafé. Kommunen har en öppen träffpunkt dit kommunens alla invånare över 18 år är välkomna och som bland annat erbjuder social samvaro, utflykter och olika aktiviteter.

Gratis broddar
I linje med att försöka öka den fysiska aktiveten bland kommunens äldre så erbjöd kommunen gratis broddar till alla äldre precis innan vintervädret drog in över Skåne.
– Då hade vi en lång kö utanför kommunhuset. Och sedan var det bara för promenadgruppen att klä sig lite varmare när snö och is inte längre var något hinder. Den insatsen har säker sparat en del höft- och benbrott, tror Eva Klang Vänerklint.
– Vårt mål är att neddragna mungipor ska övergå till glada miner. Och den visionen ska genomsyra all kommunal verksamhet, inom LSS och äldreomsorg.
– Lyckas vi med det förebyggande arbetet så minskar också behovet av våra insatser och då räcker pengarna längre, säger hon.

”Får gå före med gott exempel”
När vi träffas för intervjun kommer hon med andan i halsen och blött hår. Det visar sig att hon springer en runda varannan morgon.
– Vill man ha förändringar och förbättrad folkhälsa, så får man gå före som ett gott exempel, skrattar hon.
Eva Klang Vänerklint har i linje med den tanken anställt en doktor i folkhälsa, som inte bara ska ha invånarnas väl och ve i åtanke utan även personalens välmående. Hon har uppmuntrat intresserad personal att utbilda sig till hälsoinspiratörer, och som i sin tur kan uppmuntra till fysisk aktivitet i personalgruppen.

Det ska vara det goda livet för de äldre.

Hon har medverkat till att sjukgymnasterna har balansträning med äldre och att man arbetar med fallteknik och fallprevention. Apoteken har fått till uppgift att göra läkemedelsgenomgångar. Hemtjänsten levererar varm mat till de äldre. Alla fyllda 77 blir erbjudna förebyggande hembesök. Ja, listan kan göras lång.
– Har vi bra idéer, försöker vi att förverkliga dem. Det gäller att bestämma sig vad man vill ha och ha en klar målstyrning om vad vi vill uppnå, då ser vi vad vi behöver göra. Och så gäller det att jobba tillsammans, politiker, tjänstemän och alla anställda.

Insatsen bär frukt
Ivriga 75-plusare, som väntar i träningssalen på Friskis och svettis för att få starta dagens cirkelträning, är ett kvitto på att insatsen bär frukt.
När gratis träning lanserades som ett projekt på tio veckor hösten 2017, dubblade man antalet platser till 40 deltagare, övriga av de 55 anmälda fick ställa sig på kö. När projektet startade om i slutet av februari 2018 anmälde sig 60 nya seniorer. Denna gång bestämde man sig för att alla skulle få plats. Dessutom har kommunen tecknat avtal med Friskis och svettis så att alla som är intresserade ska erbjudas gratis träning från och med hösten 2018.
– Har vi lovat gratis träning till alla 75+ så har vi. Det kostar, men det sparar mycket mer, säger Eva Klang Vänerklint.

Nöjda med träningen
Och de som tränar är jättenöjda. De vittnar om ökad rörlighet och styrka, men framför allt mår de bättre. Inte minst bidrar den sociala gemenskapen.
– När jag började kunde jag inte nå mina tår, men nu är jag mycket mjukare, säger Bengt Johansson, 78 (Råby).
– Det lockade naturligtvis att det var gratis. Men det är skönt att få röra på kroppen lite. Det har fått oss att komma igång, säger Birgitta Andersson, 77 och Börja Andersson, 83 (Hörby).
– Det är första gången jag tränar på gym, men jag brukar vara med på PRO-dans på tisdagar, säger Harry Nilsson, 81 (Hörby).
– Utan kommunens subvention blir det för dyrt. Då kostar det 200 kronor per gång, säger Lars Olof Hellman (Hörby).
– Jag är lite lat, men här pressar man sig själv, säger Lars Olof Hellman (Hörby).
– Övningarna är inte svåra. Men i början var jag styvare. Nu känner jag mig vigare och har gått ner tre kilo, säger Britt Hansson, 76 tillsammans med vännen Gun Rasmusson, 77 (båda Hörby).
– Jag trodde inte att man kunde ha så många muskler. Jag har känt av varenda en, säger Britt Hansson och skrattar.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman

stLight.options({publisher: "53875c69-490e-4fdc-88e8-0bb167809031", doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});

Senaste artiklarna