År 2004 var det 21 procent i gruppen 62-66 år som både jobbade och tog ut pension. Femton år senare, 2019, har den gruppen dubblerats till 40 procent.

Gruppen jobbonärer ökar

Gruppen jobbonärer, alltså personer som både tar ut pension och fortsätter att jobba, växer, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Sedan 2008 har andelen 67-70-åringar som hänger kvar på arbetsmarknaden ökat från 14 till 23 procent.

Beteendet att både jobba och ta ut pension gäller även för människor som går i förtid, alltså innan de fyllt 65 år.

År 2004 var det 21 procent i gruppen 62-66 år som både jobbade och tog ut pension. Femton år senare, 2019, har den gruppen dubblerats till 40 procent.

Skälen till varför allt fler väljer att bli jobbonärer varierar, men det ekonomiska utbytet spelar roll. Det är lönsamt att fortsätta jobba samtidigt som man tar ut pension, visar rapporten Att vara jobbonär – en lönsam affär.

Text Sofia Noaksson Foto iStockphoto