Taimi Taskinen och Jonathan Shaya tycker båda att det är givande att dela vardag över generationsgränserna.

Här bor 20-åringar på servicehus

När finländaren Jonatan Shaya, 20, behövde en lägenhet blev han erbjuden ett rum på ett servicehus. Där fick han 62 år äldre Taimi Taskinen till närmaste granne.
– Vi har det jättefint ihop och tycker båda bland annat om att hålla på med måleri, berättar de.

När Här & Nu besöker servicehuset Rudolf i Helsingfors råkar det vara Rudolf som har namnsdag. Det sjuder av olika aktiviteter inne i huset och på gården grillar man korv.
Servicehuset Rudolf har fått enorm uppmärksamhet, sedan man här i fjol inledde ett projekt där yngre personer ges ett rum med förmånlig hyra mot att de tillbringar några timmar i veckan med de äldre.

– Det har kommit reportrar hit ända från Japan och Kanada, förklarar geronom Kristiina Stenman som vi träffar i hennes tjänsterum på boendet.
Servicehuset har omkring 140 boende och av dessa är i dag tre under 25 år. Det är Helsingfors stad som står bakom projektet och dess ledare Miki Mielonen berättar att över 300 personer sökte när dessa få platser skulle hyras ut.

Stor bostadsbrist
– Ett kriterium var naturligtvis att den som ville komma hit måste vara uppriktigt intresserad av att umgås med de äldre. Vi valde också genast bort alla som hade en utbildning eller bakgrund inom social- och hälsovård.
– För det är ju inte vårdare vi vill ha, utan unga personer som kan dela med sig av sina liv och tankar med de äldre, påpekar han.

Nu kommer Jonatan Shaya, som sedan en tid jobbar på ett bageri, just hem från jobbet. Och Taimi Taskinen dyker också upp, efter att ha varit med på en musikunderhållning dagen till ära.
Vi får följa med till hennes rum, där de oftast träffas.
– Jag behövde en lägenhet, men bostadsbristen är stor i Helsingfors. Så fick jag komma hit till Rudolf och blev närmaste granne med Taimi.
– För mig var det första gången i livet som jag bor ensam. Då är det skönt att ha fått en vän som Taimi, konstaterar han.

Levande historia
De ses några gånger i veckan och förutom att måla och rita, talar de gärna om sina liv.
– Eftersom det är flera generationer mellan oss har vi ganska olika erfarenheter. Jag tycker om att lyssna på hur Jonatan har haft och har det, berättar Taimi Taskinen, som bott på många ställen i Finland och jobbat inom mejerinäringen.
Jonatan Shaya nickar.

– Det är mycket intressant att lyssna till Taimis erfarenheter. Hon har haft ett rikt liv och historien blir levande när man får den så personligt berättad.
Utöver Helsingfors finns i dag liknande försöksverksamheter även i grannstäderna Esbo och Vanda.
– Vi hoppas kunna utöka den så småningom här i Helsingfors. De äldre känner sig mindre isolerade och det är uppfriskande att ha kontakt med yngre som inte är vårdpersonal, fastslår Miki Mielonen.
Vi tackar Taimi Taskinen och Jonatan Shaya för den korta intervjun och frågar om de tänker upprätthålla kontakten även den dagen han flyttar från servicehuset.
– Totta kai (Självfallet)! svarar båda.

  • Ungdomar flyttar in
    Förutom i Helsingfors finns liknande boenden i Vanda och Esbo samt Uleåborg. Planer finns också för Åbo samt Tammerfors.
    Liknande lösningar finns exempelvis i Holland, Frankrike och USA. Även i Sverige finns det på förslag att ungdomar ska kunna flytta in på äldreboenden när lägenheter eller rum står tomma.
    Motprestationen för att ungdomarna ska kunna bo gratis eller till ett reducerat pris skulle, enligt de förslag som förekommit lokalt i Sverige, vara att de umgås med de äldre under ett visst antal timmar samt utför enklare sysslor på boendet.

Text Sören Viktorsson Foto Sören Viktorsson