Heltid ska bli norm inom vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, har startat ett gemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska kunna arbeta heltid.

− Att vi går från deltid till heltid är nödvändigt för att möta välfärdens stora personalbehov. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda, säger Lena Micko, ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 10 februari startade samarbetet med en konferens i Stockholm där 250 arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare möttes för att lägga upp riktlinjerna. Konferensen blir ett avstamp för Kommunals och SKLs långsiktiga satsning på att välfärdens arbetstider ska gå från deltid till heltid.

− Heltidsarbete är en viktig fråga för Kommunals medlemmar. Heltid som norm är en jämställdhetsfråga, och är avgörande för att kvinnor ska kunna försörja sig på sin lön och klara sig på sin pension, säger Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande.

Projektet, som pågår fram till 2021, har som mål att heltid ska vara det normala vid nyanställningar i kommuner, landsting och regioner. Både heltidsanställningarna och heltidsarbetet ökar i välfärdssektorn, men Kommunal och SKL är överens om att öka tempot. I november 2015 fanns 360 000 hel- och deltidsanställda månadsavlönade medarbetare som av olika anledningar inte arbetade heltid.

Text Tobias Baudin ordförande Kommunal, Lena Micko ordförnade SKL

Senaste artiklarna