Etikett: SKL

Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år. Många landsting och regioner har lagt ner hårt arbete för att komma tillrätta med kostnadsökningen.

”Vi vill inte göra samma misstag igen”

Några av fackförbunden har redan träffats för att analysera vad det var som gick fel och hur det kommer sig att tjänstepensionsavtalet PA-KL nu medför sänkningar av tjänstepensionen för mer än 150 000, nästan 8 procent av landets samtliga pensionärer. – Fråga brådskar och det här måste vi åtgärda skyndsamt, hävdar Anne-Maria Carlsgård, förhandlare på fackförbundet Kommunal.