Hemstöd kan till exempel vara någon som följer med på en promenad eller följer med på ärenden på stan.

Hemstöd ger hjälp och stöd i vardagen

Den 1 november går startskottet för förmedlingstjänsten Hemstöd. På företagets hemsida kan pensionärer registrera sig, antingen som medmänniskor, för att hjälpa andra, eller som en person som vill ha stöd i vardagen.

Tjänsten, som Hemstöd erbjuder, innebär att en person ”medmänniska” ska kunna bokas och anlitas av äldre i behov av extra stöd och hjälp. Tjänsten kan också användas av anhöriga som vill hjälpa till i omsorgen om en äldre pappa, mamma, släkting eller vän.
Tjänsten används på så sätt att man på hemsidan, www.hemstod.se kan söka efter en medmänniska i närheten av där personen bor som behöver stöd.

När du som söker en ”medmänniska” hittat en person du tror skulle kunna passa bokar du enkelt ett första möte, en kostnadsfri intervju direkt i systemet.
Efter att ni har fått kontakt och båda parter känner att en väntjänst kan komma ifråga, kan beställaren därefter skicka bokningsförfrågningar till medmänniskan.
Efter genomfört uppdrag tar Hemstöd hand om all administration som till exempel fakturering, betala ersättning till medmänniskan, skatter och arbetsgivaravgifter med mera.

I Hemstöds databas kan du hitta pensionärer som registrerat sig som medmänniskor. Där kan du läsa om vilka de är, vad de har för erfarenheter och annat som gör att du enkelt kan välja vem du vill ha stöd av.
Och när du hittat en medmänniska som du känner kan vara till stöd och hjälp av, träffas ni första gången på en kostnadsfri träff. Och om detta möte faller till belåtenhet, kan ni därefter enkelt boka vidare möten i Hemstöds system.

Stödet kan till exempel vara någon som följer med på en promenad eller följer med på ärenden på stan. Det kan handla om på- och avklädning, personlig hygien, hjälpa till med gymnastikövningar eller bara att kunna sätta sig ner och ta en kopp kaffe tillsammans.

  • Kontakt Hemstöd
    Vid frågor
    010-214 66 77
    info@hemstod.se

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto