– Våra medlemmar har rätt till pension hela året. Stoppa de ständiga höjningarna av pensionsåldern tills våra medlemmar kan arbeta till nuvarande pensionsålder, sa Liza di Paolo-Sandberg bland annat på kongressen.

Högre pensioner och pensionärsråd nu

Tre punkter tryckte SKPF pensionärernas förbundsstyrelse särskilt på när förbundets kongress avslutades på torsdagen. Under kongressdagarna krävde Liza di Paolo-Sandberg högre pensioner, likvärdig äldreomsorgen och pensionärsråd i alla kommuner.

– Våra medlemmar har rätt till pension hela året. Stoppa de ständiga höjningarna av pensionsåldern tills våra medlemmar kan arbeta till nuvarande pensionsålder, sa Liza di Paolo-Sandberg bland annat.
Förbundet vill att regeringen avsätter mer pengar till pensionerna så att förbättringar kan göras omgående. Börja med att låta pensionspengar som i dag betalas in gå till pensioner i stället för att stanna i statskassan.

Vidare till en äldreomsorg som ser till de äldres behov.
– När regeringen satsar på de äldres omsorg måste det få genomslag i kommuner och regioner där pengarna är helt nödvändiga. Satsningarna får inte försvinna i kommuners så kallade svarta hål. De måste verkligen märkas i vårdens vardag, hos äldre som får omsorg och för personalen som ger vård och omsorg.

Och slutligen kravet på att pensionärernas röster måste höras och bli lyssnade till i den politiska debatten, särskilt med avseende på pensionärsråd i kommuner och regioner.
– Lagstifta nu om obligatoriska pensionärsråd i kommuner och regioner.

Pensioner:
Vi förväntar oss fler reformer för bättre pensioner för både dagens och morgondagens pensionärer.
Stoppa de ständiga höjningarna av pensionsåldern tills våra medlemmar kan arbeta till nuvarande pensionsålder.
Avsätt mer pengar till pensionerna så att förbättringar kan göras omgående! Börja med att låta pensionspengar som idag betalas in gå till pensioner i stället för att stanna i statskassan! 

Äldreomsorg:
Från SKPF Pensionärernas sida kommer vi runt om i landet att granska hur de extra pengarna till äldreomsorgen används. Vi förväntar oss samtidigt att kommuner och regioner själva tar ansvar, riktar pengarna till det de är avsedda för: Att ge bättre vård och omsorg för Sveriges äldre.   

Hög tid att infria vallöfte om pensionärsråd!
Lagstifta nu om obligatoriska pensionärsråd i kommuner och regioner! Om det inte sker, måste alla regeringsalternativ i valet 2022 ge besked om hur man ställer sig till den viktiga reformen.

Se video om pensionerna

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman