Höjd garantipension och höjt bostadstillägg

Skillnaderna i inkomst mellan de pensionärer som har de lägsta inkomsterna och övriga i samhället har ökat under lång tid. För att bryta denna utveckling och förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast vill regeringen och Pensionsgruppen höja både bostadstillägget och garantipensionen från år 2020. Förslaget om förbättringar i pensionärernas grundskydd kommer att skickas på remiss inom kort.

– Vi kommer satsa 2,1 miljarder årligen för att öka tryggheten för de sämst ställda pensionärerna. Det kommer innebära mer pengar i plånboken för 800 000 pensionärer, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Grundskyddet består av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och syftar till att garantera en rimlig lägsta nivå för de pensionärer som inte kunnat tjäna in en tillräcklig inkomstpension. Förändringarna i grundskyddet är en del av pensionsöverenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner, och föreslås gälla från och med 1 januari 2020.
– Vi vill ge alla garantipensionärer 200 kronor mer i månaden och kraftigt höja taket i bostadstillägget för pensionärer, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension.
Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Sammantaget innebär förändringarna att maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad.

Omkring 800 000 pensionärer kommer att få en ökad disponibel inkomst till följd av förslagen. Inkomstprövningen i bostadstillägget har förändrats för att öka stödets träffsäkerhet så att pengarna riktas till dem med sämst ekonomi.
Nedan redovisas tre olika exempel på hur förslagen kan påverka den disponibla inkomsten för enskilda pensionärer.

 • Exempel
  Ensamstående född 1938 som lever enbart på garantipension och med en hyra på 7000 kronor:
  Garantipension före reformen 8 396/efter reformen 8 597 kronor
  Bostadstillägg för reformen 5 560/efter reformen 6 540 kronor
  Disponibel inkomst före reformen 12 983/efter reformen 14 115 kronor
  Mer i plånboken 1 133 kronor

Foto iStockphoto