I Sverige diskrimineras äldre

Äldre diskrimineras i Sverige. Men bara för att man nått en viss ålder borde man inte diskvalificeras på arbetsmarknaden, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen i ett debattinlägg i Aftonbladet.

Jöran Rubensson menar att kronologisk ålder är ett dåligt mått på arbetsförmågan och andra förmågor.
I Sverige har befolkningen aldrig varit äldre. Drygt 2,6 miljoner personer är i dag över 60 år och 2050 blir de cirka 3,5 miljoner, enligt SCB. Det är dags att Sverige tar tillvara den äldre befolkningens resurser.

Han fortsätter;
”Åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är omfattande. Redan i 40-årsåldern minskar chansen att bli kontaktad vid rekrytering och vid 65 är den nästan obefintlig.
Inte ens Arbetsförmedlingen har insett detta i sitt arbete. Riksrevisionen har i sin granskning nyligen funnit, att arbetssökande över 55 år inte prioriteras i Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarna. Arbetet mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden har dessutom haft en begränsad omfattning.”

Läs hela debattartikeln

Text Ullacarin Tiderman