Ingen förtur med privat sjukförsäkring, föreslår regeringen.

Ingen förtur med privat sjukvårdsförsäkring

Regeringen vill se ett avtal mellan region och privat vårdgivare som klart uttalar att de med privat sjukvårdsförsäkring inte går före i kön. Regeringen vill se en ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Och att det i avtal ska framgå hur att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

–  Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Oavsett vem du är eller hur mycket pengar du har. Men i dag kan patienter med sjukvårdsförsäkring i vissa fall gå före andra patienter med större behov av vård. Så ska det inte vara. Det här lagförslaget är ett första steg för att komma till rätta med detta, säger socialminister Lena Hallengren.

I regeringens lagrådsremiss föreslår man att när en region tecknar avtal med en privat vårdgivare som har ytterligare uppdragsgivare utöver regionen, exempelvis ett försäkringsbolag, ska det av avtalet mellan regionen och vårdgivaren framgå hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkas negativt. Det ska också regleras att det som avtalats följas upp.

Regeringen bedömer att fler åtgärder behövs för att värna behovsprincipen i hälso- och sjukvården. Denna lagrådsremiss är ett första steg. Regeringen har därför tillsatt ytterligare en utredning som ska lämna sina förslag senare i år.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto