Äldre svenskar kommer få brevutskick om vaccinering mot covid-19 – och kunna boka vaccinering på flera sätt. Det lovar Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Inget krav på bank-id vid vaccinbokning

Sveriges regioner är inne på den sjunde veckan av vaccinering och hittills sker den i högsta möjliga takt. Det är leveranserna av vaccin som sätter gränserna. Det finns inga krav på bank-id vid bokning.

Äldre svenskar kommer få brevutskick om vaccinering mot covid-19 – och kunna boka vaccinering på flera sätt. Det lovar Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Enligt SKRs ordförande Anders Knape kommer regionerna att göra brevutskick och informera via lokalmedia när det står klart när, var och hur vaccinationerna kommer att ske. Dock är det leveranserna av vaccin som sätter gränserna.

Nu finns filmer om vaccination mot covid-19
Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.
Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram fyra filmer om vaccination mot covid-19. Se filmerna här.

Vaccinationen är bara en del av lösningen
Efter vaccineting behöver vi fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.
Så här gör man i din region. Läs mer på SR Klartext
Socialstyrelsens webbplats hittar du också information om Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset.

Text Peter Sandberg Foto BankID