För pensionärer ökar inkomst- och tilläggspensionen med 0,5 procent. För en genomsnittlig inkomstpension på 12 000 kronor per månad blir ökningen 66 kronor.

Inkomstpensionen ökar med 0,5 procent nästa år

Enligt Pensionsmyndighetens redovisning till regeringen så kommer den beräknade ökningen av inkomstpensionen och tilläggspensionen bli 0,5 procent. Det är något lägre än ökningen på 0,8 procent som Pensionsmyndighetens prognos visade i slutet av juli men högre jämfört med motsvarande prognos i början av året.

– För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling är känd, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.
– Vår nuvarande prognos för inkomstpensionen 2022 är reviderad och beräknas till -0,5 procent, säger Ole Settergren.

Så höjs pensionen för olika grupper
• Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 0,5 procent.
Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 0,5 och 0,6 procent.
Cirka 320 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 0,6 procent i ökad allmän pension.
• Utöver indexeringen finns en proposition från regeringen om en ny förmån, inkomstpensionstillägg, se information via länk nedan.
• För de som har premiepension kommer omräkningen av den att påverka den totala pensionen. Premiepensionens omräkning är känd först i december.

  • Politikerna sviker pensionslöften
    När politikerna beslutade att höja pensionsåldern så betonade politikerna i pensionsöverenskommelsen att det behövdes arbetsmiljöåtgärder för ett hållbart arbetsliv och att rehabiliteringen av sjuka behövde förbättras. Man lovade också att rätten till a-kassa och sjukförsäkring skulle följa med upp till den höjda pensionsåldern. Men inget av det har hänt, enligt LO, förutom pensionstillägget på 600 kronor till dem med låga pensioner. Besvikelse finns även på tjänstemännens centralorganisation TCO. Kommunals Anne-Maria Carlsgård tror att det krävs mer än ett partsråd för att det ska bli några verkliga förbättringar i arbetsmiljön för kommunalarna. ”Det behövs ett tryck från politiskt håll mot arbetsgivarna”, säger hon.

Text Sofia Noaksson Foto iStockphoto