Inte ensam. Under projektets gång har 150 ambassadörer utbildats och en mängd studiematerial och utbildningsfilmer har tagits fram.

Inte ensam flyttar till lokal nivå

Projektet mot ofrivillig ensamhet som startade 2018 med pengar från regeringen är i hamn. Det nationella arbetet för att ta fram studiematerial, utbilda ambassadörer och lyfta fram goda exempel har engagerat pensionärsorganisationerna i fyra år. Men nu är det tänkt att verksamheter ska starta runt om i landet för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.

Under projektets gång har 150 ambassadörer utbildats och en mängd studiematerial och utbildningsfilmer har tagits fram. Allt för att inspirera och engagera medlemmar i hela landet att arbeta aktivt för att nå dem som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet. 

Tillsammans med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har SKPF pensionärerna, SPF seniorerna och PRO tagit fram studiematerial om hur man på bästa sätt kan genomföra uppsökande verksamhet för att på så sätt bryta ofrivillig isolering. Och man har tagit fram en handbok som kan vara ett samtalsstöd vid telefonkontakt. Medlemmar i organisationerna har också skrivit ner berättelser under coronans tid och 200 av dem har samlats i ett häfte.

Ny handbok för ambassadörer
Nytt är en handbok för den som är ambassadör eller för den som arbetar med frågor att minska ensamhet och isolering. Till handboken finns också en powerpointpresentation som man kan använda när man vill berätta om arbetet exempelvis vid ett medlemsmöte, eller för att inspirera andra att bli volontärer.
– Ofrivillig ensamhet är ett stort folkhälsoproblem. Ett problem som ofta förstärks av låga pensioner, som kanske gör att man inte har råd att gå till tandläkaren med dålig munhälsa som följd. Att man kanske inte har råd att köpa födelsedagspresenter till barnbarnen, eller unna sig själv nya kläder. 

Lyfta frågan i KPR
– Mycket har gjorts runt om i landet. Nu måste vi lyfta frågan i kommunerna och arbeta aktivt i de kommunala pensionärsråden, KPR, för att sprida kunskap för att på så sätt ta tag i problemen med ofrivillig ensamhet lokalt där vi bor. Vi är engagerade och gör mycket inom SKPF. Men det kan inte bara vara frivilligorganisationernas angelägenhet, sa Liza di Paolo-Sandberg när projektet inte ensam hade ett inspirationsseminarium på Facebook den 3 september.

Läs mer på inte ensam-projektets hemsida

Utbildningsmaterial och berättelser
Tillsammans mot ensamhet
Liv i coronans tid
Ett samtal betyder så mycket
Att vara ambassadör

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman