Katastrofal bemanning i äldrevården

I Kommunals nya enkät svarar 80 procent att sommarbemanningen i äldreomsorgen var katastrofal och att det blir allt svårare att rekrytera vikarier.

När kommunal frågar sina fackliga representanter i varje svensk kommun om hur bemanningen inom äldrevården har sett ut i sommar, är svaren dystra.

Lite drygt hälften av 285 tillfrågade svarade på Kommunals enkät, och det visar sig att 79 procent av dem anser att bemanningen har varit antingen otillräcklig eller katastrofal under sommaren, medan bara 15 procent tycker att den var okej.

Hela sju av tio anser att situationen var sämre i somras än förra året och nästan åtta av tio tycker dessutom att det har blivit svårare att hitta vikarier.

Redan före sommarens varnade Kommunal att bemanningen inom äldrevården kunde komma att haverera. Läs mer i vår artikel från den 17 juni.

Läs Kommunals sammanfattning av enkäten.

Text Markus Dahlberg