David Wiklund blev sitt arbete som arbetsterapeut intresserad av de tekniska möjligheterna som underlättar vardagen för äldre inom vård och omsorg.

Kramfors modellkommun för nya välfärdstekniken

Under tre år 2020 till 2022 är Kramfors en av tio kommuner i landet som ska leda den tekniska utvecklingen för att förbättra välmåendet för äldre inom vård och omsorg.

– Det är jätteroligt. Ingen dag är den andra lik. Alla projekt är olika från idé till genomförande. Vi vill ta bort kringtid, sega administrativa processer och frigöra tid för att fokusera på de äldre. Och samtidigt framtidssäkra vår verksamhet, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare inom teknik i Kramfors kommun.

Välfärdsteknik är ett ledord i utvecklingsarbetet för att den tid som avsätts för vård och omsorg av kommunens äldre också ska tillfalla dem. Hur gör man kringarbetet; som körtid mellan olika brukare, arbetet med dokumentation och journalarbete, överlåtelse av nycklar mellan personal till brukare med hemtjänst, så tidseffektiv och rationell som möjligt?

Presenterar goda exempel
David Wiklund utbildade sig till arbetsterapeut och började jobba inom äldreomsorgen, men blev snabbt intresserad av de tekniska möjligheterna som underlättar vardagen för äldre inom vård och omsorg.
– Så jag kom in på välfärdsteknik. År 2015 skräddarsydde kommunen den här tjänsten och 2020 blev Kramfors modellkommun.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill påskynda den nationella utvecklingen och samordnar verksamheten. Och de utsedda kommunerna, från Lund i söder till Övertorneå i norr, har till uppgift att berätta om sina tekniska lösningar och vara ett stöd för övriga kommuner i landet i deras teknikarbete.
– Vi har kontakt flera gånger i veckan och ordnar bland annat webbinarium där goda exempel presenteras, som andra kommuner kan inspireras av och ta efter, säger David Wiklund.

En meningsfull vardag
I Kramfors har man infört en rad konkreta åtgärder, till exempel trygghetskameror, nyckelfri hemtjänst och videoteknik när man planerar för en äldres hemgång efter en sjukhusvistelse.

Ett prioriterat område är att skapa en meningsfull vardag för de äldre. Kramfors har därför satsat på produkter som stimulerar och ökar de äldres fysiska aktivitet. Exempelvis har man köpt in tre elcyklar som passar olika individuella behov. Den äldre kan sitta bredvid passivt, delta aktivt trampande utan motstånd, eller följa med på en cykeltur i rullstol. 

Interaktiva spel
Man har också inför interaktiva spel som är underhållande och samtidig stimulerar den kognitiva förmågan; tal, tankeverksamhet, rörelse med mera.

– Det här är teknik som bjuder in de äldre till roliga upplevelser, som utvecklar och stimulerar, som förenar och skapar positiva känslor, säger David Wiklund.

  • De tio modellkommunerna är: Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå, 

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman