Kunskap om biverkningar – bara ett knapptryck bort

Läkemedel lindrar symtom, botar sjukdomar och räddar liv. Men de kan också vara skadliga och orsaka biverkningar. Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till att patienter läggs på sjukhus. I många fall skulle det ha kunnat undvikas med lägre doser eller med ett alternativt läkemedel.

Databasen Sil ger läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel, dess biverkningar och hur de fungerar tillsammans.
Sil innehåller information från många olika källor inom läkemedelsområdet. Informationen sammanställs och granskas löpande och kan visa upp i vårdinformationssystem och andra system som används inom vården. 

En av källorna är Bikt, en världsunik biverkningsöversikt som ger förskrivare möjlighet att koppla patientens symtom till möjliga läkemedelsbiverkningar. Bikt ger en översikt över kända biverkningar för över 9 000 läkemedel, och nya tillkommer efter hand.
– I stället för att gå igenom läkemedel för läkemedel i en patients läkemedelslista så sammanställer Bikt informationen med ett knapptryck. Bikt kan ge indikationer på om patientens symtom är orsakade av ett läkemedel. Det krävs för att förskriva att bedöma om läkemedel ska ges i annat dos, sättas ut eller ersättas av ett annat, säger Birgit Eiermann, farmacie doktor och läkemedelssamordnare på Inera. 

Ett urval av informationen i Sils databas går att ta del av via den öppna webbplatsen Sil online. Den är tillgänglig för alla, men används framför allt av personal inom hälso- och sjukvård, förvaltning och administration i regioner och kommuner samt läkemedelsindustri.

Sil online

Text Peter Sandberg Foto iStockphoto

Senaste artiklarna