Kvinnor arbetar allt längre innan de går i pension.

Kvinnor närmar sig män i antalet arbetade år innan pensionen

Kvinnor börjar närma sig männen i antalet arbetade år innan de väljer att gå i pension. Skillnaden har sjunkit med sju år sedan den första mätningen 2004 och är nu bara 1,5 år.

Skillnaden mellan män och kvinnor blir allt mindre när det kommer till hur länge vi arbetar innan vi börjar göra pensionsuttag, visar en rapport från Pensionsmyndigheten; ”Pensionsåldrar och arbetslivets längd”. 

Förra året arbetade vi i genomsnitt 42,1 år, den tid under vilken vi tjänar in pensionsrätter. Det genomsnittliga antalet år har stadigt ökat för inrikes födda sedan första mätningen 2004. Att genomsnittet ökar beror på att kvinnor jobbar allt längre och antal år de arbetar i genomsnitt stigit för varje år. Vid den första mätningen 2004 var det 7,7 års skillnad i antalet intjänande år. Det har nu sjunkit till endast 1,5 år.

När det gäller äldre, de som är 65 till 74 år gamla, så ökar inte antalet män som arbetar vilket det däremot gör för kvinnor och särskilt i gruppen 70 till 74 år.

Medelpensioneringsåldern ligger ganska stabilt på samma nivå sedan 2011, mellan 64,4 och 64,6 år. Däremot har spridningen i befolkningen blivit större, vilket innebär att allt fler både tar ut sin pension tidigare och senare än 65.

Text Sofia Noaksson Foto iStockphoto