Landstingen vill sätta stopp för hyrpersonal

Samtliga landsting och regioner i Sverige har beslutat om ett åtgärdsprogram som ska sätta stopp för hyrpersonal inom vården. Senast den 1 januari 2019, ska planen vara slutförd.

– Landstingen har gjort många åtgärder tidigare, men inte tillsammans. Det handlar om att göra mycket och att göra det samtidigt, säger Martin Rödholm, läkare och projektsamordnare för genomförandet på SKL, till Dagens Medicin.

Alla landsting har gemensamt under november och december klubbat en plan med 60 åtgärder för att nå dit. Målet är att vara helt oberoende av hyrpersonal till 2019. Landstingens handlingsplaner är individuella, men bygger på åtgärdslistan från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Goda förutsättningar att lyckas
– Mycket kretsar kring en attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö, men det handlar även om nya effektiva arbetssätt, säger Martin Rödholm.

Andra åtgärder är exempelvis samarbete, som att ha nätverk mellan landstingen som förmedlar extrainsatser från fast anställda och pensionärer, eller om satsningar på högre lön för specialiteter inom bristområden.
Tidigare försök har inte alltid fallit så väl ut, men denna gång finns enligt Martin Rödholm helt andra förutsättningar för att lyckas.

Bygger på tidigare erfarenhet
SKLs ”60-lista” bygger mycket på slutsatserna från arbetet med att slippa beroendet av hyrläkare inom vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen.
– Hade inte det exemplet funnits tror jag inte att vi hade stått här med denna strategi i dag, säger Martin Rödholm.

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal ökade under förra årets tre första kvartal med 15,8 procent jämfört med motsvarande period 2015, visar siffror från SKL.
Takten har dock mattats något och i fyra landsting/regioner: Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Örebro län, minskar kostnaderna för hyrpersonal.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto