Etikett: Hyrpersonal

S planerar lag för att bryta beroende av hyrläkare

Socialdemokraterna vill lägga fram ett nytt lagförslag för att minska kostnaderna för hyrpersonal och bryta beroendet. En utredning är tillsatt som ska kartlägga vårdens behov av hyrpersonal och den ska också ska lägga fram förslag om hur beroendet ska minska. Ett ökat beroende av hyrpersonal, läkare och sjuksköterskor, hotar att belasta landstingen med enorma summor. […]

Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år. Många landsting och regioner har lagt ner hårt arbete för att komma tillrätta med kostnadsökningen.

Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka

Trots kraftiga insatser och en målsättning att minska antalet hyrläkare och hyrsjuksköterskor i vården, fortsätter kostnaderna att stiga. Under 2017 ökade kostnaderna med fem miljarder, omkring 13 procent. SKLs mål att bli helt oberoende av hyrpersonal den 1 januari står dock kvar.

Kostnaderna för hyrpersonal i vården ökar

Kostnaderna för hyrläkare och hyrsjuksköterskor fortsätter att nå nya rekordnivåer, trots att Sveriges kommuner och landsting tidigare i år satt som mål att vara oberoende av inhyrd personal till den 1 januari 2019. Nu efterfrågar Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson mer mod hos landets regioner och landsting att göra vad som krävs för att nå målen: - Ska vi nå hyroberoende 2019 är det hög tid att börja nu.