Lena Hallengren: Jag vill bryta ensamhet och social isolering bland äldre

Socialdemokraterna vill verka för att äldre ska få en mer aktiv vardag. Bland annat genom fast omsorgskontakt i hemtjänsten, handslag med folkrörelserna för att på så sätt bidra till mer social samvaro samt genom en satsning på idrott och friluftsliv förbättra äldres hälsa.

Ett trygghetspaket ska motverka ofrivillig ensamhet som drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Genom ett samordnat trygghetspaket ska fler äldre ges möjlighet till en mer aktiv vardag.
Detta är också något som pensionärsorganisationerna efterfrågat bland annat i en debattartikel tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Del i folkhälsoarbetet
– Vi vill satsa på äldres hälsa som en viktig del i folkhälsoarbetet för att minska ensamhet och isolering bland äldre, som i sin tur kan leda till depression och psykisk ohälsa samt andra sjukdomstillstånd, menar äldreminister Lena Hallengren.
Psykisk ohälsa kan även leda till ökad alkoholkonsumtion, sämre matvanor, fysiska problem samt nedsatt självkänsla. Socialdemokraternas trygghetspaket vill motverka detta, bryta ensamheten och stärka äldres psykiska och fysiska hälsa.

Ökad social samvaro
I trygghetspaketet ingår 20 miljoner kronor som ska gå till Riksidrottsförbundet för att genom fysisk aktivitet förbättra äldres hälsa, något som också pensionärsorganisationerna föreslog i ett så kallat Äldrelyft. Ytterligare tio miljoner kronor ska satsas på svenskt friluftsliv för att satsa på aktiviteter som ökar social samvaro bland äldre.
I paketet ingår ytterligare 30 miljoner som satsas på verksamheter som bedrivs av ideella organisationer som pensionärsorganisationerna, kulturföreningar och studieförbund.
– Jag är övertygad om att pengarna kommer att användas väl och organisationerna vet själva bäst vad de kan satsa på för att minska ensamhet och isolering hos äldre, säger Lena Hallengren.
– Och jag hyser ett stort hopp till olika folkrörelser att de ska kunna söka upp och hitta nya sätt att möta grupper av äldre som i dag inte deltar aktivt, säger Lena Hallengren.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet