Liza di Paolo Sandberg, ny förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

Liza di Paolo Sandberg ny förbundsordförande i SKPF Pensionärerna

– Jag känner mig hedrad och också lite mallig! 
Det sa Liza di Paolo Sandberg när hon i dag valdes till ny förbundsordförande för SKPF Pensionärerna. Det är vår tid nu, det är dags för SKPF att kliva fram.

Det nya verkställande utskottet, VU, består efter dagens kongress av:
Förbundsordförande: Liza di Paolo Sandberg
Vice förbundsordförande: Lars Bromander
Förbundssekreterare: Karin Liljestrand
Förbundskassör: Lars-Inge Larsson

Liza di Paolo Sandberg gick med i SKPF Pensionärerna i samband med att hon gick i pension 2015/2016 och har sedan kongressen 2017 varit vice förbundsordförande. Hon började sin yrkesbana som undersköterska på Hudiksvalls sjukhus.
Under sin tid i fackförbundet Kommunal hade hon ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor samt sociala frågor. Hon har också varit vice ordförande i EPSU, Europafacket.

Till den nya förbundsstyrelsen valdes:
Eleonor Wikman
Kerstin Billmark
Gulli-Maj Norén
Marianne Andersson
Leif Nordin
Lars Hedin
Gun-Britt Arvholm
Barbro Westergren
Per-Ulf Sandström

Till Förbundsrevisorer valdes:
Irene Hellekant
Lars Aronsson

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson