Det behöver byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige fram till 2026, enligt finansminister Magdalena Andersson

Regeringen: Sverige behöver 560 nya äldreboenden

Fram till 2026 kommer det att behöva byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen. Det visar en analys från Finansdepartementet om behoven i välfärden under de närmaste två mandatperioderna.

– Vi blir fler äldre och vi blir friskare i Sverige. Det är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, säger finansminister Magdalena Andersson.
I dag presenterade hon en ny analys som bekräftar att det krävs hårda prioriteringar de närmaste två mandatperioderna för att äldre också i framtiden ska få den vård och omsorg av hög kvalitet som de har rätt till.

Analysen visar att antalet personer över 80 år ökar med 36 procent, ungefär 200 000 personer, under perioden fram till 2026. Skälet är dels att ett stort antal barn föddes på 1940-talet, dels att svenskarna lever allt längre.
Därför kommer det att behöva byggas ungefär 560 äldreboenden och 75 vårdcentraler i Sverige fram till 2026. Samtidigt behöver ungefär 80 000 personer anställas i vården och omsorgen.

Krävs 90 miljarder
Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår enligt denna analys till cirka 90 miljarder år 2026.

– De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden. Men också använda de existerande pengarna på ett så smart sätt som möjligt, så att de inte försvinner iväg till dyra konsulter, kortsiktiga marknadslösningar eller dåligt genomförda upphandlingar. En annan viktig del handlar om att personal som arbetar i välfärdssektorn ska vilja och orka arbeta kvar. Det här är möjligt om vi gör det tillsammans, säger Magdalena Andersson.

Bra boende och vård för äldre bör prioriteras
SKPF pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander välkomnar regeringens förslag att satsa på nya äldreboenden och fler vårdcentraler:
– Det är inte en dag för sent! Alla pensionärer behöver och har rätt till att efter ett långt, och för många ett slitsamt arbetsliv, få bo och leva med bra bostäder och få den vård och omsorg som är nödvändig  – samt att det finns tillräckligt med utbildad personal.

– Att vi blir fler äldre och friskare, är ett gott betyg för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle. Men då måste vi också se till att de behov som finns av fler och bra bostäder samt fler vårdcentraler tillgodoses. Detta måste prioriteras och ekonomiska resurser måste avsättas för detta. Vi får inte glömma bort att vår generation och den före oss har gjort en insats som skattebetalare för den välfärd vi har i dag.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet