Pengar retroaktivt till dem som fått höjd garantinivå.

Många kan ha gått miste om utbetalning av tjänstepension

Våren 2017 förhandlade arbetsmarknadens parter om garantinivån i tjänstepensionsavtalet PA-KL. Förändringen innebar att många som tjänat in ålderspension enligt avtalet och tidigare fått en tjänstepension på 100 kronor i månaden nu skulle få den höjd till 1 200 kronor. Men många har inte fått någon höjning.

Utbetalningen kallas för garantipension och betalas ut av KPA pension och gäller personer som på grund av förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta har tjänat in ålderspension enligt tjänstepensionsavtalet PA-KL.
Berörda fackförbund, bland annat Kommunal och arbetsgivarsidan som företräds av SKL, Sveriges kommuner och landsting, kom överens om att höjningen ska gälla från 1 juli 2017. Och den första utbetalningen skulle ske i januari 2018.

Många har inte fått höjningen
Alla som berörs av höjningen har dock inte fått den, visar telefonsamtal som SKPF pensionärerna har fått. En anledning är att arbetsmarknadens parter i februari i år gjorde ett förtydligande av vilka personer som är berättigade till höjningen. Man har enats om att en bredare krets av pensionärer är berättigade till de 1 200 kronorna.
För närvarande arbetar KPA pension med att gå igenom sina register för att de som omfattas av detta förtydligande också får den höjda garantinivån.
– Arbetet med att verkställa 1 200-kronorsgarantin utifrån förtydligandet pågår för fullt men vi kan tyvärr inte i dagsläget lämna något besked kring när utbetalning kan ske, säger Fredrik Eklöf på KPA pension.

Utbetalning retroaktivt
De som vet mer om avtalet och vilka pensionärer som omfattas av höjningen är fackförbunden som förhandlat fram tjänstepensionsavtalet PA-KL, bland annat fackförbundet Kommunal. Kommunal har meddelat att man vill komma i kontakt med personer som ännu inte fått del av höjningen.
Utbetalningen för perioden 1 juli 2017 till 31 december 2017 sker retroaktiv och ska betalas ut före den 1 juli 2018. Detta innebär att många kommer att få ett extra tillskott i kassan, utöver den månatliga utbetalningen på 1 200 kronor, på 7 200 kronor före skatt.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto