Etikett: Tjänstepension

Kvinnor får lägre pension nu och i framtiden

Kvinnor tjänar mindre än män under yrkeslivet. Det gör att kvinnors pensioner är och blir lägre. Om kvinnor jobbade lika många timmar och med lika lön som män, skulle även pensionen bli jämställd. Jämställda löner i dag skulle ge jämställd pension - om 40 år.

En av fyra ångrar ett tidigt pensionsuttag

Många 70–75-åringar önskar att de väntat med att börja ta ut pension. Dagens 70–75-åringar upplever tillvaron som mindre stressig än när de gick i pension och många anser också att de har bättre hälsa nu. Men en stor del önskar att de hade arbetat längre och börjat ta ut pension senare, visar Pensionsmyndighetens nya rapport Blev det som du tänkt dig?