15 olika personal på två veckor i hemtjänsten

Andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskar, däremot får fler äldre tio läkemedel eller fler. Och fortfarande möter äldre med hemtjänst många olika personer, i genomsnitt 15 personal på två veckor. Variationen i kommunerna är mellan 4 till 26 personer.
– Det är inte acceptabelt. Problemen måste vi ta upp i KPR och LPR för att få till en förändring, säger Gunvor Petersson, sakkunnig inom äldreomsorg i SKPF.

Gunvor Petersson.

Äldre som får olämpliga läkemedel, enligt Socialstyrelsens lista, är nu 10,1 procent i hemtjänst och 8,8 procent på särskilda boenden. Däremot får allt fler äldre tio eller fler läkemedel. Ökningen var nära 2 procentenheter inom hemtjänst och nästan 3 procentenheter i särskilda boenden, enligt en rapporten Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre.

Samtidigt som läkemedel bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet, finns risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedlen samverkar negativt med varandra. Om den äldre också får många olika psykofarmaka kan det vara tecken på brister i personens läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsen.

Färre höftfrakturer
Rapporten visar också en positiv utveckling. Färre äldre över 65 år drabbades av höft- och lårfrakturer. I snitt drabbades 884 personer av 100 000 under mätperioden jämfört med 910 föregående period. Nästan dubbelt så många kvinnor som män drabbades, men antalet minskar för båda grupperna.
Däremot visar jämförelsen att antalet fallskador ökat bland dem som har många olika läkemedel.

Andelen personer över 65 år inom palliativ vård som får en smärtskattning under sin sista levnadsvecka har ökat. Nära 43 procent smärtskattades, en ökning med 4 procent jämfört föregående års resultat. Det finns dock även här stora variationer mellan kommunerna, från 3 procent som får smärtskattning, till 91 procent.

Många nya ansikten i hemtjänsten
En mätning hösten 2016 visar att äldre i genomsnitt mötte 15 olika personer från hemtjänsten under två veckor. Siffran ligger på samma nivå som 2015. Resultatet varierar stort mellan kommunerna, från 4 till 26 personer.

– Öppna jämförelser är ett bra verktyg för oss i SKPF pensionärerna när vi informerar medlemmarna hur det ser ut i vården. Det är viktigt att lyfta fram att det är många olika personer som kommer hem till den äldre både i hemsjukvården och i hemtjänsten. Det blir ingen kontinuitet och ökar risken för felbehandling. Här kan vi påverka landsting och kommuner genom att lyfta den här frågan i KPR och LPR, säger Gunvor Petersson.

  • KPR-Kommunens pensionärsråd
    LPR-Landstingets pensionärsråd
    (Råden kan även ha andra namn)

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman